Pre pacientov

Kontakt

Pozitívne myslenie

O vplyve pozitívneho myslenia na zvládnutie ochorenia a na výsledok liečby sa v poslednej dobe veľa píše a hovorí. Viaceré zahraničné výskumy potvrdili dôležitosť pozitívneho prístupu k liečbe a aj z praxe s našimi onkologickými pacientami môžeme potvrdiť, že zachovanie pozitívneho postoja napomáha jej priebehu a zvládaniu. Niektoré výskumy dokonca priniesli výsledky o tom, že pozitívne myslenie je jedným z významných faktorov podieľajúcich sa na vyliečení z rakoviny. Táto súvislosť však nebola jednoznačne potvrdená a iné výskumy naopak nenašli medzi pozitívnym myslením a vyliečením žiadne priame prepojenie.

Napriek tomu sa rozšíril akýsi „boom“ pozitívneho myslenia, ktorý niekedy hraničí s tým, čo pacientovi prospieva. Na pozitívnom myslení ako takom samozrejme nie je nič zlé, naopak. Byť pozitívne nastavený k životu, k svetu a k sebe samému, je veľmi prospešný životný postoj. V tzv. motivačnej literatúre sa však stretnete aj s extrémnymi postojmi v duchu „Len Ty sám sa môžeš vyliečiť. Ak to chceš dokázať, musíš myslieť pozitívne!“. Takéto radikálne tvrdenia sú najčastejšie založené na osobných príbehoch jednotlivcov, ktorí sa z rakoviny vyliečili a sú presvedčení, že ich vyliečila ani tak nie liečba, (hoci ju vo väčšine prípadov podstúpili), ale ich prístup k sebe samému. Nechceme spochybniť, že to týmto konkrétnym ľuďom nemohlo fungovať. Zatiaľ však neexistuje dostatočne silný argument na to, aby sme mohli jednoznačne prijať súvislosť medzi pozitívnym myslením a vznikom, či vyliečením onkologického ochorenia.

Nepotvrdzuje to naša klinická skúsenosť, ani dlhoročná skúsenosť skúsenej lekárky a psychoonkologičky J. Hollandovej. Vo svojej knihe „The Human Side of Cancer“ na túto tému píše, že vo svojej praxi mala pacientov, ktorí boli veľmi pozitívni vo svojom myslení a aj tak ochoreli; pozitívne pristupovali k liečbe a napriek tomu zomreli. A stretla aj takých, ktorí po celý čas neverili, že sa vyliečia, celý svoj život popisovali v čiernych farbách a napriek tomu sa vyliečili.

Jednoznačný prínos má však pozitívne myslenie pri vyrovnávaní sa s chorobou a zvládaní liečby. Určite je dobré, ak sa vám darí žiť vo viere, že sa vyliečite a ak budete počas liečby pozitívny, budete ju lepšie znášať. Pozitívne myslenie teda zlepší kvalitu vášho života.

Váš postoj k chorobe reflektuje váš postoj k životu ako takému a to nie je niečo, čo môžete zmeniť zo dňa na deň. Máte určite vrodené povahové charakteristiky, pôsobila na vás výchova v detstve a formovali vás vaše životné skúsenosti. Toto všetko spolu sa podpísalo na tom, ako pristupujete k svojmu životu. Možno naozaj nepatríte k tým, čo vidia pohár vždy ako do polovice plný. Ak je to tak, nesnažte sa za každú cenu prezentovať pozitívny postoj navonok, ak vám nie je vlastný. Tváriť sa vyrovnane a hrdinsky, ak ste vo vnútri plný strachu a obáv, stojí veľa energie, ktorú môžete využiť rozumnejšie: vnímajte vlastné pocity a prežívanie a hľadajte vám najprirodzenejší spôsob, ktorý vám pomôže situáciu zvládnuť. Také vlastnosti a postoje, ktoré vám pri zvládaní ochorenia môžu byť prospešné (napr. sila postaviť sa chorobe, snaha vyliečiť sa, aktívny postoj a ďalšie). Ak sa vám to nedarí vlastnými silami, vyhľadajte odbornú pomoc .

V živote ste prešli rôznymi náročnými situáciami a zvládli ste ich. Zmobilizovalo sa vo vás niečo, čo vám v tom pomohlo.. Je dôležité to identifikovať a cielene prizvať na pomoc.

Niektorí pacienti si zamieňajú pozitívne nastavenie k liečbe s popieraním reality a majú pocit, že nemôžu prežívať žiadne nepríjemné pocity. Smútok, strach alebo hnev sú prirodzenými reakciami pri vyrovnávaní sa s onkologickým ochorením a je potrebné ich akceptovať. A práve nútenie sa do neustále pozitívneho postoja k chorobe môže pôsobiť ako ďalší stresor.

Aby ste počas ochorenia mohli dostať pomoc a podporu ktorú potrebujete, musíte byť v prvom rade poctiví k vlastným pocitom a prežívaniu. To nech je pre vás hlavným kritériom pri hľadaní najvhodnejšieho spôsobu ako zvládnuť ochorenie. Nestresujte sa napĺňaním obrazu pozitívne zmýšľajúceho pacienta, aký je teraz „v kurze“.

Zhrnutie:

  • Nemusíte myslieť za každých okolností pozitívne, ani stále pre seba, či na sebe niečo robiť. Keď vám je zle a nevládzete, prijmite to a nedeptajte sa tým, že nedokážete reagovať inak.
  • Rešpektuje svoj fyzický stav a limity, ktoré vám liečba prináša. Rozumný pomer prijatia toho, čo je a vlastnej aktivity, je optimálnou kombináciou.
  • Ak máte pocit, že vidíte veci veľmi čierne, premýšľajte, či ste pred chorobou boli iní, alebo ste reagovali podobne, akurát, že ste neboli vystavovaní extrémne náročným životným situáciám. Ak ste boli vždy takí, nečakajte, že svoj postoj pretransformujete za pár dní. Ak ste počas ochorenia dlhodobo negatívny, hoci vám vždy predtým bol vlastný optimizmus a pozitívny pohľad na svet, vyhľadajte pomoc psychológa. Je totiž možné, že trpíte depresiou.
  • Nebuďte k zmenám, ktoré by ste na sebe chceli urobiť, násilní a dôverujte vlastným pocitom.
Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!