Užitočné linky

Kontakt

Na Slovensku fungujú okrem Ligy proti rakovine aj ďalšie pacientske organizácie. Väčšinou sa zameriavajú na podporu a edukáciu pacientov v rámci jednotlivých diagnóz, organizujú pacientske stretnutia ( s odborníkmi alebo ako svojpomocné skupiny), poskytujú cenné informácie prostredníctvom internetu alebo organizujú osvetové kampane. V rámci aktuálnej témy by sme vám radi predstavili niektoré z nich.

Liga proti rakovine

Hlavným cieľom LPR SR je znížiť na národnej úrovni bremeno rakoviny za účasti celej verejnosti a napĺňať svoje poslanie aktivitami a projektmi v nasledujúcich oblastiach:

  • 1. Výchova, informovanosť a prevencia
  • 2. Starostlivosť o pacientov a ich rodiny
  • 3. Klinické a výskumné projekty

www.lpr.sk

europacolon Slovensko

europacolon slovensko je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na problematiku kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka) a na Slovensku vznikla v máji 2007. Jej cieľom je informovať o tejto zákernej diagnóze, naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby a účinne s ňou bojovať.

www.europacolon.sk

Lymfoma Slovensko

Občianske združenie Lymfoma Slovensko vzniklo v auguste 2006. Je súčasťou celosvetového projektu Lymphoma Coalition a zatiaľ jediným združením zameraným na pomoc pacientom s lymfómom na Slovensku. Hlavnou náplňou OZ Lymfoma je združovať pacientov s lymfómom a ich blízkych, pomáhať im lepšie porozumieť tejto diagnóze ako aj zvyšovať povedomie o nej medzi slovenskou verejnosťou.

www.lymfom.sk

OZ Herklub

Poslanie OZ Herclub:

  • šíriť osvetu a informácie, ktoré môžu pomôcť ku včasnému diagnostikovaniu ochorenia
  • upozorniť na dôležitosť špecifických vyšetrení, ako je prítomnosť HER 2 či hormonálnych receptorov
  • informovať o možnostiach liečby tohto onkologického ochorenia

www.herklub.sk

Slovenská myelómová spoločnosť

Ciele:

  • Pôsobiť v prospech pacientov s mnohopočetným myelómom a príbuznými chorobami (ďalej len „myelóm“) a v prospech ich rodín a blízkych ľudí.
  • Zvyšovať informovanosť, vzdelanie a poznanie pacientov a ich príbuzných, lekárov, zdravotných sestier, zdravotníckych pracovníkov a ďalších dotknutých osôb o najnovších poznatkoch o chorobe.

www.myelom.sk

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!