O knihe

Kontakt

Úvodné slovo autorky

Keď ma Zuzka Truplová oslovila s myšlienkou vydať knihu vypovedajúcu o prežívaní ľudí konfrontovaných s onkologickým ochorením, hneď som sa pre ňu nadchla. Práci s onkologickými pacientmi sa venujem vyše desať rokov, a preto viem, že v tejto oblasti starostlivosti toho u nás ešte veľa chýba. Táto kniha by mohla tento nedostatok aspoň sčasti vyplniť.

Je pre mňa zároveň príležitosťou pre splatenie môjho osobného dlhu. V čase, keď som pracovala ako psychológ v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, som totiž nedokázala poskytnúť psychologickú starostlivosť v potrebnej miere všetkým, ktorí by ju boli potrebovali. V nemocnici bolo vyše 200 lôžok a ja jediný psychológ. Podobná situácia je na celom Slovensku a na niektorých onkologických oddeleniach nie je psychológ vôbec.

Lekári intenzívne liečia telo, ale na pacientovu dušu sa akosi zabúda. A pritom každý pacient hľadá spôsob, ako sa chorobe postaviť, ako ju zvládnuť, ako ju prežiť. A nie vždy má okolo seba ľudí, ktorí mu v tom dokážu pomôcť. Za zvlášť cennú pokladám formu, ktorú sa nám podarilo knihe dať: myšlienky a problémy, ktorým sa v nej venujem, sa odvíjajú od skutočných príbehov. Vypovedajú o duši človeka zápasiaceho s chorobou aj o prežívaní jeho najbližších, sú úprimnou výpoveďou o tom, ako prežiť vo chvíľach, keď sa vedomie našej pominuteľnosti stáva reálnejším než kedykoľvek predtým.

Pozitívne myslenie a nádej vo vyliečenie sú dôležité. Ale keď je človeku ťažko, ako sa dajú dosiahnuť? Aj na to hľadáme v našej knihe odpovede.

Som presvedčená, že osobné výpovede o úspechoch, ale i pádoch, zlyhaniach a beznádeji, o tom, ako sa k nim človek postavil a čo mu dalo silu cez ne prejsť, môžu pomôcť všetkým, ktorí to práve potrebujú.

K cieľu vedie mnoho ciest… Existuje veľa spôsobov, ako chorobu zvládnuť. Tú svoju si však musí každý nájsť sám, podľa svojej povahy, presvedčenia, spôsobu života a viery. Je obdivuhodné, ak človek namiesto toho, aby sa chorobe poddal, hľadá a nájde spôsob, ako spolu s ňou, či po jej zdolaní žiť, niekedy dokonca krajšie a zmysluplnejšie ako predtým. Kiežby vám táto kniha bola na vašej ceste inšpiráciou, radcom aj povzbudením a vedomie, že na nej nie ste sami, nech vás sprevádza, keď vám bude ťažko.

Mária Andrášiová, autorka

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!