Rakovina

Kontakt

1. Diagnóza: Rakovina pľúc

2. Rakovina pľúc – príčiny a príznaky

3. Diagnostika rakoviny pľúc

4. Oznámenie diagnózy a príprava na liečbu
4.1 Príprava na liečbu a rozhovor s lekárom
4.2 Ako komunikovať so svojím lekárom a zdravotným personálom

5. Liečba rakoviny pľúc
5.1 Chirurgické odstránenie nádoru:
5.2 Rádioterapia (ožarovanie)
5.3 Chemoterapia
5.3 Nežiaduce účinky chemoterapie
5.4 Vypadávanie vlasov

6. Vplyv liečby na psychiku pacienta a možnosti pomoci

7. Čo je anticipačná úzkosť a ako ju prekonať
7.1 Ako si môžete pomôcť správnym dýchaním

8. Rady pre príbuzných a priateľov

9. Intímny život, sex a sexualita
9.1. Vplyv liečby na pohlavné orgány a plodnosť

10. Život po liečbe

11. Keď sa rakovina vráti

12. Pokročilé štádium ochorenia

13. Prevencia

14. Poradňa psychológa

RAKOVINA PĽÚC

Milí pacienti a blízki tých, ktorým vstúpila táto choroba do života. Dúfame, že naše informácie o prežívaní ochorenia pomôžu aspoň trošku uľahčiť vašu situáciu.

Podľa skúseností mnohých z vás vieme, že jednou z psychických bariér v počiatočnom štádiu ochorenia môže byť vôbec začať čítať materiály, kde sa hovorí o vašej diagnóze. Je úplne prirodzené, že nemáte chuť sa svojou chorobou zaoberať, že to vo vás vzbudzuje úzkosť a obavy. Ak sa potom v niektorých knihách dočítate, že nepriznávanie si choroby, alebo odvádzanie myšlienok od nej je nesprávne a že len aktivita, hľadanie informácií vám pomôže, môžete mať pocity viny, že pre svoje vyliečenie nerobíte maximum. Ale ani to vždy nie je pravda – niekedy takéto očakávanie od seba samých zbytočne zvyšuje váš stres a pocity viny. Skúste vnímať svoje vlastné pocity a potreby a až keď sami budete cítiť, že ste pripravení prečítať si niečo o vašej chorobe a o tom, ako ju môžete zvládnuť čo najlepšie, vtedy je to pre vás ten správny čas!

Pri chorobe, akou je napríklad rakovina pľúc, sú dva hlavné spôsoby, ako sa pacienti, či blízki s touto diagnózou vyrovnávajú.

Nepriznanie si choroby:

 • Venovanie sa svojim aktivitám, ktoré odvedú pozornosť od choroby (hudba, práca, záľuby)
 • Vyhýbanie sa debatám o tejto chorobe

Hľadanie riešení:

 • Zisťovanie si všetkých informácií a aktívna a cielená snaha pomôcť sebe alebo blízkemu, ktorý ochorel
 • Otázky lekárom, čítanie literatúry, profesionálna pomoc...

Ani jeden z týchto dvoch spôsobov ako zvládnuť svoju chorobu, alebo chorobu svojej milovanej osoby, nie je horší alebo lepší – závisí, v akom kontexte je použitý a tiež od toho, čo pomôže práve vám. Súčasné výskumy dokonca ukázali, že práve kombinácia obidvoch týchto spôsobov môže zlepšiť vašu psychiku, ale aj samotné fyzické príznaky. Napríklad, keď ste na ceste v zápche, najprv sa pokúšate nájsť novú cestu, ale ak sa vám to nedarí, môže to viesť k nervozite a stresu. Preto je lepšie pustiť si obľúbené rádio a myslieť na niečo iné. Preto aj vy si zvoľte svoj vlastný spôsob, to, čo vám najviac pomáha.

1. Diagnóza: Rakovina pľúc

Ako každá rakovina, aj rakovina pľúc (karcinóm pľúc) vzniká množením a rastom buniek, ktoré sa zhlukujú do nádoru a ten negatívne ovplyvňuje ľudský organizmus. Rakovina pľúc (karcinóm pľúc) môže vzniknúť vo všetkých pľúcnych štruktúrach ako sú priedušky, pľúcne tkanivo a tak ďalej.

Tieto nádory sa rozdeľujú na malígne (zhubné) a benígne (nezhubné).

Existujú dva hlavné typy rakoviny pľúc, ktoré rôzne vplývajú na organizmus a preto si aj vyžadujú iný druh liečby.

Nemalobunkový karcinóm pľúc:

 • Pomaly sa šíri a rozrastá
 • Vyskytuje sa častejšie (80% z prípadov)

Malobunkový karcinóm pľuc:

 • Rýchlo sa šíri a je agresívnejší
 • Je menej častý (20% z prípadov)

Ďalej sa určuje, v akom štádiu alebo fáze sa nádor nachádza, čo pomôže určiť, či je ochorenie vo včasnom štádiu (zasahuje len určitú časť orgánu) alebo už v pokročilom (metastázuje aj do iných častí tela). Keďže našim hlavným cieľom je priniesť Vám viac informácií o psychickom zvládaní tejto choroby, podrobnejšie informácie o biológii rakoviny pľúc môžete nájsť na stránkach:

http://rakovinaplic.cz/lecba/
http://www.tvojanovanadej.sk/?idpg=3

Avšak budeme sa snažiť ukázať vám prepojenie vašej psychiky so všetkým, čo táto choroba prináša.

Samotné zisťovanie, o aký typ rakoviny pľúc ide, môže byť veľmi stresujúce a vyvolať pocity ešte väčšej úzkosti, strachu až paniky tak u pacientov, ako aj u ich najbližších. Často to spôsobujú najmä štatistiky a štúdie, ktoré ukazujú, že určitý typ tejto rakoviny v určitom štádiu je menej ohrozujúci ako ten druhý a naopak.

Je však dôležité uvedomiť si, že štatistiky a štúdie neberú do úvahy vaše individuálne rozdiely (alebo ak áno, tak len málo z nich) – či už v telesnej rovine alebo v psychickej sile, viere, v podpore okolia, v životospráve, vo vašej motivácii a tak ďalej. Existujú aj prípady, keď pacient zvládne aj situácie, ktoré mu iní predpovedali ako nezvládnuteľné. A pokiaľ nie sú tieto údaje najnovšie, nie je v nich zohľadnené, že sa možnosti liečby neustále posúvajú vpred.

Rovnako zavádzajúce môže byť vyvodzovať závery z toho, ako to je u iných pacientov s rovnakou diagnózou.

2. Rakovina pľúc – príčiny a príznaky

Príčiny rakoviny pľúc:

 • Fajčenie, pasívne fajčenie
 • Znečistené prostredie (azbest a iné škodliviny)
 • Genetický faktor (dedičnosť)
 • Životospráva

Príznaky rakoviny pľúc:

 • Dlhodobý kašeľ, zmeny kašľania, vykašliavanie krvi, zmena hlasu
 • Neprechádzajúce a časté zápaly dýchacích ciest
 • Dýchavičnosť, bolesť pri dýchaní alebo prehĺtaní a iné
 • V ďalšej kapitole vám vysvetlíme, aký môže mať vplyv na vašu psychiku a zdravie samotná vedomosť o príčinách a príznakoch rakoviny pľúc a samotný proces diagnostikovania ochorenia.

3. Diagnostika rakoviny pľúc

Už prvé vyšetrenia kvôli príznakom rakoviny pľúc, jej náhodné zistenie pri prehliadke u špecialistu a následné potvrdenie diagnózy a jej presnejšieho typu je jeden z najťažších momentov vo vašom živote. Veľakrát tieto vyšetrenia trvajú dlhšie a čakanie na potvrdenie diagnózy a štádia ochorenia je o to stresujúcejšie. Je úplne prirodzené, že budete mať pocity, ktoré ste možno ešte nikdy nezažili.

Pocity a reakcie pri a počas diagnostikovania a počas priebehu onkologického ochorenia:

 • Šok, nepripúšťanie, že sa to deje práve vám
 • Bezmocnosť, neistota
 • Strach z toho, čo bude s vami a s vašimi milovanými, strach zo samotných vyšetrení
 • Strach z prognózy
 • Hnev, pocit viny, neférovosti a mnohé iné pocity
 • Pocity viny, že choroba vznikla vašim vlastným pričinením (napr. fajčenie, zlá životospráva, stres), alebo kvôli ignorovaniu prvotných príznakov ochorenia bola diagnostikovaná v pokročilom štádiu
 • Nepríjemný pocit, že vás okolie dáva dokopy s fajčiarmi, aj keď nie ste, alebo ak fajčíte a všetci si myslia, že si za to, že ste ochoreli, môžete sami

Aj keď tieto pocity sú sami o sebe veľmi stresujúce, ľudia diagnostikovaní s rakovinou pľúc a ich príbuzní prežívajú ešte ďalšie veľmi nepríjemné pocity.

Je dôležité vedieť, že hoci môžu byť pre vás tieto pocity a emócie desivé, nie sú to príznaky duševnej choroby ani zlyhania. Sú prirodzenou reakciou na náročnú životnú situáciu, v ktorej ste sa ocitli, alebo len vedľajším účinkom liečby a nemusíte sa ich obávať. Avšak, existujú aj pocity, ktoré vám môžu spôsobiť ešte nepríjemnejšie stavy. Ponúkame vám niekoľko rád, ako môžete tieto nepríjemné pocity čiastočne zmierniť:

RADY PRE PACIENTOV

 • Nezamýšľajte sa nad štatistikami a zlými osudmi iných pacientov. Berte diagnózu aj s reálnymi faktami, a aj keď máte pokročilejšie štádium choroby, pamätajte na to, že: Nikto nemôže s presnosťou predpovedať, čo sa stane práve vám a ako túto chorobu budete zvládať vy. Snažte sa vidieť osudy tých, ktorým sa darí lepšie.
 • Aj keď ste fajčiari, čo mohlo prispieť ku vzniku rakoviny pľúc, neobviňujte sa. Jednak existujú aj iné príčiny, ktoré sa na vzniku vášho ochorenia mohli podieľať a najmä, vaše obviňovanie vám v čase, kedy potrebujete sily na liečbu, môže len uškodiť. Je dôležité to, čo urobíte „tu a teraz“, to, ako sa k chorobe a liečbe postavíte. Nie to, čo už nemôžete ovplyvniť.
 • Ak ste boli fajčiar a vnímate, že okolie si myslí, že si za to môžete sami, možno tak reagujú preto, že sami žiadnou závislosťou nikdy netrpeli a nevedia, aké môže byť zložité skončiť s fajčením. Otvorene im to povedzte.

RADY PRE PRÍBUZNÝCH

 • Aj pre Vás je tento moment naozaj veľmi ťažký, keďže vám ochorel človek, na ktorom vám veľmi záleží.
 • Snažte sa svojmu blízkemu poskytnúť svoju oporu a ukážte mu svoje porozumenie.
 • Nevyčítajte mu nič, ani to, že sa mu možno nedarí prestať s fajčením hneď.
 • Nechcite od neho, aby hneď začal myslieť pozitívne, nechajte mu čas prvotnú informáciu najskôr spracovať. Emócie ako hnev, alebo potreba byť sám neznamená, že vás nepotrebujú. Ste pre chorého veľmi dôležitý, aj keď to niekedy tak nevyzerá.
 • Snažte sa spolu komunikovať, čo nemusí znamenať rozprávať sa o tom. Skôr vedieť dať najavo jeden druhému, čo cítite a či je lepšie ticho, objatie alebo rozhovor. Niekedy aj vaša prítomnosť vedľa v izbe, alebo len držanie za ruku, či objatie môžu znamenať veľa.
 • Ak máte pocit, že sami potrebujete pomoc, nebojte sa o ňu požiadať.
 • Necíťte sa vinne, ak aj vy potrebujete najskôr svoje pocity spracovať.

4. Oznámenie diagnózy a príprava na liečbu

Môže byť pre vás naozaj ťažké spamätať sa z prvotného šoku a veľakrát ešte ani nestihnete spracovať všetko, čo sa vo vás deje, a už je potrebné robiť dôležité rozhodnutia: o tom ako to oznámiť najbližším... ohľadom liečby... a nakoniec samotnú liečbu aj podstúpiť. Okrem pocitov, ktoré sme už spomenuli vyššie, sa môžu objaviť aj obavy o vašu finančnú situáciu rodiny, o prácu, o priateľov, a v neposlednom rade aj obavy z toho, ako choroba zasiahne do vzťahov s vašimi najbližšími.

Ako to oznámiť svojim najbližším

Veľakrát je to jedna z tých najťažších vecí, ktorú musíte podstúpiť. Nikto vám nemôže povedať, kedy je ten správny čas a aký je to správny spôsob, ako im o tom povedať. Správny čas je ten, keď vy cítite, že to zvládnete a správny spôsob je ten, ktorý je pre vás najmenej stresujúci.

Pocity pred oznámením informácie chorobe svojim blízkym:

 • Strach, že ich zraníte, vystrašíte
 • Pocit viny, zlyhania, bezmocnosti
 • Pocit, že o tom nechcete nikomu povedať
 • Strach z toho, ako budú reagovať
 • Pocit, že sami neviete, čo by ste od druhých potrebovali

Napriek tomu, že to je pre vás zložité a stresujúce, je veľmi dôležité im o tom povedať. Môžete tým zmenšiť trápenie sebe, ale aj vašim milovaným.

Dôvody, prečo to blízkym povedať:

 • Čím skôr sa to dozvedia, tým skôr budú môcť stáť pri vás. To je veľmi dôležité jednak pre vás, ale aj pre ich pocit, že vám môžu byť oporou. Ak im to nepoviete z obavy, aby ste im neublížili, môže im to ublížiť neskôr, keď sa to dozvedia, a možno ešte viac.
 • Nebudete na to, čo budete musieť zvládnuť, sami a vaše vzťahy sa môžu ešte viac prehĺbiť.
 • Nebudete ich klamať a oni sa nebudú cítiť nepotrební.
 • Rozprávanie o tom, čo prežívate, vám môže pomôcť.

Aj keď neexistuje jediný a „optimálny“ spôsob, ako najbližším túto informáciu oznámiť a vždy to bude veľmi bolestivé, ponúkneme vám aspoň zopár pomôcok, ako si to aspoň trošku uľahčiť.

POMÔCKY PRE ROZHOVOR

 • Snažte sa pripraviť podmienky na rozhovor tak, aby vás nič nevyrušilo (vypnite TV, telefón, uistite sa, že ten druhý má dostatok času)
 • Hovorte o vašej chorobe postupne, v krátkych vetách
 • Nebráňte sa emóciám, ktoré sa pri tom objavia
 • Pokiaľ už máte informáciu o možnostiach liečby, povedzte ju
 • Buďte pripravený na veľa otázok, ale aj na ticho alebo silné emócie.
 • Držanie za ruku alebo objatie je niekedy viac ako veľa slov

S partnerom

Vy a váš partner môžete prežívať veľmi podobné, alebo aj rozdielne pocity. A niekedy tie isté pocity môžu prísť v iný čas. Preto je dôležité, aby ste si vedeli vyjadriť svoje pocity a zároveň akceptovať pocity toho druhého.

S deťmi

Dajte deťom základné informácie, primerane ich chápaniu. Nemusíte im všetko vysvetľovať do podrobností. Nechajte ich pýtať sa.

Uistite vaše dieťa, že to, čo sa stalo, nie je nikoho – a už vôbec nie jeho – chyba. Inak by sa mohli trápiť s presvedčením, že vaše ochorenie spôsobili svojim nevhodným správaním.

S rodičmi

Dávajte im informácie postupne a pokiaľ je to možné, povedzte, aké sú možné riešenia. Vaši rodičia môžu cítiť akúsi iracionálnu vinu kvôli tomu, že ste ochoreli (že nie oni, ale vy). A majú potrebu sa o vás postarať. Dajte im tú možnosť, ale zároveň si vymedzte, čo by ste chceli aby ostalo na Vás, prípadne na vašom partnerovi.

S ostatnými príbuznými a priateľmi

Vašim ďalším blízkym to môžete oznámiť, keď budete cítiť, že je to správne. A hneď na začiatku môžete stanoviť hranicu, do akej miery sa o tom chcete rozprávať, alebo nie.

RADY PRE PRÍBUZNÝCH

 • Neberte to ako svoje zlyhanie, ak neviete, čo v takej situácii povedať, ako zareagovať, alebo ak si myslíte, že ste zareagovali zle. Aj vy sa potrebujete naučiť zvládať túto novú situáciu, rovnako ako váš milovaný blízky.
 • Vyjadrite svoje pocity tak, ako ich cítite.
 • Ak neviete, čo povedať, objatie a držanie za ruku, alebo len vaša prítomnosť postačí.
 • Snažte sa pochopiť pocity toho druhého, prejaviť mu porozumenie.
 • Neobviňujte seba ani nikoho iného za to, že váš blízky ochorel. To nikomu nepomôže.
 • Rozprávanie o problémoch vám môže pomôcť.

4.1 Príprava na liečbu a rozhovor s lekárom

Keďže je potrebné ihneď sa sústrediť na vybratie tej správnej liečby a urobenie dôležitých rozhodnutí, môže to byť pre vás veľmi stresujúce a môže to spôsobiť, že budete mať pocit straty kontroly nad sebou samým. Ponúkame vám pár rád, ako túto situáciu čo najlepšie zvládnuť.

Príprava na rozhovor:

 • Je vždy dobré si zobrať so sebou niekoho blízkeho, kto vás podporí.
 • V strese z rozhovoru a celkovej situácie sa vám môže stať, že v ordinácii lekára zabudnete, čo sa chcete spýtať. Pripravte si otázky vopred - všetko čo vás zaujíma, trápi, alebo čoho sa pri liečbe bojíte. Môžete si zaviesť zošit, kde si otázky zapíšete a kde si môžete poznačiť aj lekárove rady.
 • Nenechajte sa odradiť od otázok tým, že má váš lekár plnú čakáreň pacientov... Pokiaľ sa svedomito na rozhovor pripravíte, lekár vám vaše otázky určite zodpovie.

Tipy, na čo sa vášho lekára môžete spýtať, aby ste sa lepšie zorientovali v tom, čo sa s vami deje/bude diať:

 • Kde presne sa nádor nachádza a čo zasahuje?
 • Aké sú možnosti liečby, ich plusy, mínusy, riziká a možné vedľajšie účinky?
 • Ako bude prebiehať operácia – jej rozsah a cieľ?
 • Bude potrebná aj prídavná liečba? Aké možnosti sú?
 • Aké sú jej vedľajšie účinky?
 • Ako zasiahne do vášho každodenného života?
 • Budete schopný/á pracovať, vykonávať zvyčajné aktivity? S akými obmedzeniami?
 • Spýtajte sa lekára na jeho odporúčanie a pýtajte sa na možnosti. Napríklad, že sa obávate straty vlasov a preto, pokiaľ je to možné, by ste uprednostnili lieky, ktoré nemajú tieto vedľajšie účinky. Lekár vám odporučí, či je to vhodné práve pre vás.
 • Aká je prognóza vášho ochorenia?
 • !!! Vždy sa uistite, že ste správne rozumeli, a či lekár rozumel vám.

4.2 Ako komunikovať so svojím lekárom a zdravotným personálom

Zdravotný personál sa stane dôležitou súčasťou vášho života počas liečby aj po nej. Preto je dôležité, aby ste sa navzájom naučili, ako spolu komunikovať.

Aj keď to niekedy bude veľmi ťažké, vždy buďte k svojmu lekárovi úprimný. Nehanbite sa vyjadriť svoje obavy, strach z liečby, z vedľajších účinkov. Ak lekár a ošetrujúci personál budú o nich vedieť, môžu vám pomôcť. Ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa!

Popri tom, že budete musieť rozmýšľať nad tým, čo vás čaká počas liečby, je dôležité pripraviť sa aj na niektoré praktické stránky života počas liečby, aby ste predišli zbytočnému stresu, panike a bezmocnosti. Nezabudnite, na tieto problémy nemusíte byť sami! Vaši blízki, lekári, organizácie a psychológovia budú vždy tu, aby vám s tým všetkým pomohli. Napríklad navštívte stránku http://www.onkopacient.sk/, kde môžete nájsť kontakt na odbornú psychologickú pomoc.

ZOPÁR PRAKTICKÝCH RÁD:

 • Práca: Je dôležité vedieť, že počas liečby možno nebudete plne schopný vykonávať svoju prácu úplne. Ak sa na to necítite, vysvetlite to zamestnávateľovi. Ak by ste chceli ostať pracovať, aj kvôli sebe, aj kvôli financiám, aj tak o svojom ochorení povedzte zamestnávateľovi. Pokiaľ ho o tom informujete, zo zákona je povinný urobiť určité opatrenia, aby ste mohli ďalej pracovať (napr. menej hodín, druh práce, ktorú zvládnete). Avšak niekedy to nejde a budete musieť vašu prácu ukončiť. V takomto prípade máte nárok na sociálne a nemocenské príspevky. Nebojte sa, je to len na určité obdobie a po liečbe budete môcť opäť začať pracovať a venovať sa svojim aktivitám, aj keď to nebude veľmi jednoduché.
 • Podmienky doma: Snažte sa pripraviť svoje bývanie na niektoré zmeny. Ak je to možné, majte svoje potrebné veci tak, aby ste sa vyhli schodom. Keďže je možné, že budete mať problémy s dýchaním a dýchavičnosťou, zjednodušíte si priebeh svojej liečby a ušetríte si energiu na iné a možno príjemnejšie aktivity. Telefón majte pri sebe.
 • Rozdelenie práce: Aj keď vám veľakrát bude ťažko, stále budete zvládať niektoré aktivity aj doma a preto sa dohodnite s partnerom, alebo s príbuzným, čo by ste chceli a mohli robiť vy a čo on. Možno sa toto rozdelenie časom zmení, podľa potreby.
 • Je naozaj veľmi dôležité, aby ste sa aj naďalej aktívne zapájali v rôznych aktivitách. Nemusí to byť nič zložité. Naopak, maličkosti, veci, ktoré si myslíte, že zvládnete. To, na čo sa cítite vy a čo vám robí radosť. Preto je dôležité, aby ste sa dohodli s blízkymi vopred, čo si myslíte, že by ste zvládli a hlavne chceli robiť. Vy sa nebudete cítiť zbytočne a vaši blízki nebudú pre vás robiť aj to, čo si vlastne ani neprajete, aby robili. Spoločnou komunikáciou sa vyhnete aj zbytočným hádkam a aj nepríjemným pocitom.

5. Liečba rakoviny pľúc

Najskôr vám povieme, aké spôsoby liečby existujú, aké sú ich vedľajšie účinky, ako môže ovplyvniť vašu psychiku a vzťahy s okolím a hlavne, ako zmierniť ich následky.

Spôsoby liečby rakoviny pľúc a ich vedľajšie účinky

5.1 Chirurgické odstránenie nádoru:

Tento druh liečby sa používa pri nemalobunkovom nádore pľúc vo včasnejších štádiách. Vždy sa kombinuje aj s chemoterapiou a rádioterapiou. V pokročilejších štádiách sa jedná skôr o úľavovú ako o liečebnú operáciu.

Mechanicky sa odstráni určitá časť alebo časti pľúc, alebo aj iná zasiahnutá oblasť (časť hrudnej steny, bránice, atď).

Používa sa v kombinácii s chemoterapiou alebo rádioterapiou. Predchádza jej viacero rôznych vyšetrení, na základe ktorých sa lekári snažia znížiť riziko pooperačných komplikácií. Medzi tieto vyšetrenia patrí napríklad: Spirometria (meranie ventilačnej funkcie pľúc), spirogeometria (meranie príjmu kyslíka, výdaju CO2 a EKG) a mnohé iné. Je veľmi dôležité, aby pred plánovanou operáciou pacient nefajčil minimálne dva týždne.

Pre viac informácií o tom, čo tento druh liečby zahŕňa, choďte na stránku: http://www.tvojanovanadej.sk/?idpg=3
http://rakovinaplic.cz/lecba/

Možné nežiaduce účinky:

Pacienti často majú strach, že po odstránení časti pľúc nebudú môcť normálne dýchať. Avšak to sa nestane. Ak máte problémy s dýchaním, budete ich mať aj po operácii. Lekári vždy robia veľa predoperačných vyšetrení, aby sa presvedčili, či je operácia pre vás vhodná.

Ak máte takéto ťažkosti, je dobré začať trénovať rôzne dýchacie techniky ešte pred operáciou, aby ste to mali jednoduchšie neskôr. Existujú lieky, ktoré vám môžu pomôcť s odkašliavaním a bránia tvorbe hlienu.

Ak dôjde ku komplikáciám počas operácie, je nutné ihneď reoperovať. To môže neskôr viesť k pooperačným ťažkostiam (atelektáza: nemožnosť prevzdušnenia pľúc). Avšak pacienti berú lieky, ktoré by tomu mali zabrániť.

5.2 Rádioterapia (ožarovanie)

Tento druh liečby používa silné rádiové žiarenie, ktorého cieľom je zničiť rakovinové bunky. Avšak zasiahne aj zdravé bunky, čo môže spôsobiť nežiaduce účinky. Ale vďaka tomu, že zdravé bunky dokážu regenerovať, tieto účinky po ukončení liečby zväčša odznejú.

Je ťažké predpovedať, či práve vy budete mať vedľajšie účinky, akého druhu a v akom rozsahu. Je to veľmi individuálne. Niekto môže zažiť väčšinu z nich, niekto len niektoré a v menšej miere. Na väčšinu z nich existujú lieky a psychologické techniky, ktoré zmierňujú ich intenzitu.

Možné nežiaduce účinky:

Je dôležité, aby ste vedeli, že nie všetci musia mať rovnaké nežiaduce účinky. Preto, ak ich nemáte toľko, alebo naopak, ak ich máte viac ako iní, to neznamená, že vaša liečba nie je úspešná. Je to len dôsledkom rôznych faktorov ako dĺžka liečby, dávky, vaše zdravie, psychika, reakcia na iné lieky, citlivosť na rozličné terapie a mnohé iné.

Nežiaduce účinky sa objavujú veľmi pomaly a trvajú ešte niekoľko týždňov po skončení liečby. Len veľmi málo pacientov má dlhodobejšie nežiaduce účinky, ktoré trvajú do dvoch rokov po skončení liečby. Čiže s najvyššou pravdepodobnosťou vaše nežiaduce účinky zmiznú a nie sú trvalé.

Medzi nepríjemné účinky tejto liečby patria bolesti hrdla, problémy s prehĺtaním, kašeľ, strata vlasov, bolesti v hrudi, teploty, sčervenanie a podráždenie pokožky. Medzi dlhodobejšie problémy patria ťažkosti s dýchaním a zužovanie pažeráku, ale obidva problémy sa väčšinou dajú odstrániť operáciou.

Je dôležité, aby ste vedeli, že tieto účinky liečby nie sú trvalé a väčšina z nich sa dá zmierniť, alebo odstrániť. Napríklad:

 • Ak máte problémy s prehĺtaním, vyhýbajte sa pitiu veľmi studených, alebo veľmi teplých nápojov. Jedzte radšej častejšie a v menších dávkach. Pripravte si radšej stravu, ktorá je mäkšia, alebo si ju úplne rozmixujte. Lekár vám môže predpísať aj ústnu vody s anestetikami, ktorá by vám mala uľaviť.
 • Problémy s kašľaním sú tiež časté, a preto požiadajte svojho lekára o lieky, alebo sirupy proti kašľu, môže to aspoň zmierniť vaše ťažkosti.
 • Ak máte bolesti v hrudi, neľakajte sa, je to bežné pri tejto liečbe a určite to prejde. Ale vždy o svojich ťažkostiach povedzte lekárovi. Môže ich zmierniť, alebo pre istotu skontrolovať, či nejde o zápal, alebo infekciu a tak môže predísť zbytočným komplikáciám.
 • Ak máte vysoké teploty, povedzte o tom svojmu lekárovi. Vyšetrí vás a poskytne vám lieky, ktoré teplotu znížia, alebo antibiotiká proti zápalu.
 • Ak vás trápi sčervenanie a podráždenie pokožky, umývajte sa len čistou vodou. V žiadnom prípade nepoužívajte mydlá a parfumované výrobky. Poraďte sa s lekárom o možnostiach kozmetiky, určite vám poradí. Snažte sa nosiť voľnejšie oblečenie, aby vám zbytočne nedráždilo pokožku. Chráňte si zasiahnuté miesto pred slnkom a zimou.
 • Dôležité je aj chrániť sa pred infekciami. Napríklad sa nedotýkajte tváre a úst svojimi rukami. Snažte sa vyhnúť ľuďom s nádchou a plnším miestnostiam na verejnosti. Dbajte na hygienu a pravidelne si umývajte ruky. Pri práci v záhradke, alebo pri kontakte so zvieratami používajte ochranné rukavice.

Nezabudnite:Vždy sa poraďte so svojim lekárom. Nebojte sa mu povedať o svojich ťažkostiach. Môže vám pomôcť, prípadne predísť iným ťažkostiam. Lekár nemôže vedieť, čo trápi práve vás. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa s ním o tom otvorene rozprávali.

5.3 Chemoterapia

Tento druh liečby využíva cytotoxické lieky na zničenie rakovinových buniek. Tieto však zasahujú aj zdravé bunky, čo môže spôsobiť nežiaduce účinky. Chemoterapia vám môže byť podaná perorálne (vo forme tabletiek) alebo intravenózne (do žily) zhruba každé 3-4 týždne v období podľa potreby.

Opäť je ťažké predpovedať, či práve vy budete mať vedľajšie účinky a v akom rozsahu. Je to veľmi individuálne. Niekto môže zažiť väčšinu z nich, niekto len niektoré a v menšej miere. To však neznamená, že vaša liečba nezaberá ako má.

Možné nežiaduce účinky:

 • Slabosť a únava
 • Problémy so zvracaním, tráviace problémy sú tiež časté
 • Krvácanie
 • Vredy v ústach, zmeny chuti (napr. kovová chuť)
 • Vypadávanie vlasov

Je dôležité, aby ste vedeli, že nie všetky druhy chemoterapie majú rovnaké nežiaduce účinky. Vy môžete mať iba niektoré z nich a tie nebudú trvať dlho a po určitom období po liečbe zmiznú. To, že každý reaguje na liečbu inak, neznamená, že liečba nezaberá!

Aj keď je chemoterapia namáhavá, nepríjemná a má nežiaduce účinky, môže vám pomôcť. Na ťažkosti, ktoré môže spôsobiť, existujú rôzne lieky: proti bolesti, proti zvracaniu, na spanie, proti podráždeniu pokožky a iné. Takisto existujú mnohé techniky, ktorých osvojenie vám môže uľahčiť zvládnutie liečby. A zmiernenie vašich fyzických problémov potom môže zlepšiť vaše psychické zvládanie choroby.

 • Nezabudnite sa vždy lekára opýtať na nežiaduce účinky konkrétneho druhu chemoterapie. Pretože každý druh má svoje špecifiká. Budete vedieť, čo sa môže stať. Aj tak nie je isté, že práve vy budete mať rovnaké problémy, ale môžete sa dopredu s lekárom poradiť, čo by vám mohlo pomôcť zmierniť tieto nepríjemné následky. Vy budete pripravení, a budete vedieť, že aj keď sa nejaký problém objaví, dá sa určite aspoň čiastočne vyriešiť.

5.4. Strata vlasov

Vypadávanie vlasov je najmä pre ženy jeden z najnepríjemnejších vedľajších účinkov liečby. Je to jedna z najťažších vecí najmä pre ženy. Môže viesť k poklesu sebavedomia, k zmenám vo vnímaní samého seba, k pocitu, že to už nie ste vy. K tomu sa môže pridať obava, ako vás vníma vaše okolie a mnohé iné.

 • Je veľmi ťažké zmieriť sa s týmito pocitmi, ale nie je to nemožné.
 • Na začiatok je dôležité, aby ste si uvedomili, že táto zmena nie je trvalá. Po liečbe vám vlasy dorastú.
 • Vaši priatelia si vás neprestanú vážiť ako človeka, preto nie je dôvod, aby ste pochybovali o svojej hodnote.
 • Môže vám pomôcť, ak si zaobstaráte parochňu ešte predtým, ako vám začnú vypadávať vlasy. Uchránite sa potom mnohým nepríjemným pocitom.
 • Existujú parochne, ktoré sú na nerozoznanie od skutočných vlasov. Ak sa necítite pohodlne s parochňou, vyskúšajte čiapku, šatku, či šiltovku.
 • Vlasy si ostrihajte na krátko ešte predtým, ako vám začnú vypadávať (najčastejšie 10-12dní po prvej liečbe). Vyhnete sa tým nepríjemnému pohľadu na vankúš či kefu plnú vypadávajúcich vlasov...

Pamätajte si, pre tých, ktorí vás majú skutočne radi, budete stále krásna/y, či už využijete rôzne vylepšenia, alebo nie.

6. Vplyv liečby na psychiku pacienta a možnosti pomoci

Dôsledky liečby na vašu psychiku:

 • pocit, že ste stratili kontrolu nad svojim životom, pocit beznádeje, zbytočnosti, nepotrebnosti, samoty a pocit, že vás nikto nerozumie.
 • neistota a strach z toho, čo sa s vami stane a kto sa postará o vašich blízkych
 • pocit, že lekári vám nehovoria všetko
 • pocit, že už ďalej nezvládnete pokračovať v liečbe
 • strata motivácie, chuti do života, hnev
 • nespoznávate sa, cítite sa byť niekým iným a bojíte sa, že sa váš život už nikdy nevráti späť
 • Váš výzor sa mení, čo môže znížiť vaše sebavedomie, zmeniť vnímanie samého seba a vyvolať
 • obavy z toho, ako vás vnímajú ostatní. Napr. vypadávanie vlasov je veľmi stresujúce pre ženy.
 • obavy, že sa naruší váš vzťah s deťmi, s okolím, že stratíte partnera, keďže choroba môže viesť k napätiu vo vzťahoch
 • pocit hanby, a nechuti prežívať váš intímny vzťah s partnerom
 • … a mnohé iné

Aj keď je to pre vás veľmi zložité a ťažké obdobie, tieto pocity sú pochopiteľným odrazom toho, čo prežívate. Existuje viacero spôsobov, ako zmierniť tieto pocity. Pokúsime sa vám ponúknuť aspoň niektoré z nich. Napríklad:

 • Skúste sa venovať aktivitám, ktoré stále máte radi.
 • Aby ste znovu nadobudli pocit kontroly, motivácie a chuti do života nezostávajte v nečinnosti. Skúste si stanoviť viacero malých reálnych cieľov (prečítať obľúbenú knižku, porozprávať sa s blízkymi, pozrieť si film, skontrolovať domácu úlohu deťom, prekvapiť partnera maličkosťou), ktorých splnenie vám pomôže zdvihnúť sebavedomie, motiváciu, chuť do života, pocit potrebnosti a iné. Nebuďte sklamaní, ak niečo náhodou nevyjde, skúsite to znovu, inak alebo niečo úplne iné. Technika, ktorá by vám mohla v tom pomôcť, je aj na stránke www.onkopacient.sk.
 • Robte si radosť a aj svojim blízkym (pochváľte, venujte darček, objatie, vypýtajte si ho od iných)
 • Hoci je to pre vás náročné, existujú spôsoby ako upraviť svoj výzor, aby ste sa lepšie cítili. Napríklad existuje veľa kvalitných druhov parochní, ktoré sú na nerozoznanie od skutočných vlasov. Skúste si zaobstarať jednu ešte predtým, ako vám začnú vypadávať vlasy, ušetrí vás to nepríjemných pocitov. Po liečbe vám vlasy dorastú, takže to nie je trvalé.
 • Ak ste veľmi podráždení, svoj hnev prenášate na vašich blízkych a cítite sa preto vinne, ale zároveň si nemôžete pomôcť... myslite na to, že je to normálne, vo vašej situácii. Avšak aby ste trošku zmiernili napätie vo vašich vzťahoch, skúste radšej otvorene prejaviť, čo cítite. Za hnevom sa často krát skrýva strach, bezradnosť, zúfalstvo. Budú vedieť, že váš hnev v skutočnosti nepatrí im a zlepší to komunikáciu medzi vami. Zmierni to vaše konflikty a dostane sa vám viacej pochopenia.
 • Ak nemáte každý deň dobrú náladu a nemyslíte pozitívne, nemajte pocit viny, že zmenšujete vaše šance na vyliečenie. Každý z nás má niekedy horší a niekedy lepší deň.
 • Veľa pacientov po ukončení liečby cíti, že ich choroba ich posilnila, pomohla im nájsť skutočné hodnoty a zblížila ich s rodinou. Myslite na to, že aj vy raz nájdete na svojej chorobe niečo, čo vás obohatilo.

7. Čo je anticipačná úzkosť a ako ju prekonať

Dôkazom toho, že vaša psychika ovplyvňuje vaše fyzické zdravie je napríklad to, že počas obdobia liečby vám príde zle vždy, keď si spomeniete na liečbu... vždy keď idete do nemocnice, alebo keď si spomeniete na čokoľvek, čo má niečo spoločné s liečbou. Teda čokoľvek, čo sa vám spája s liečbou, vo vás vyvolá tak nepríjemné pocity, že sa to okamžite prejaví napríklad nevoľnosťou.

Tieto podmienené prejavy sa dajú zmierniť a niekedy aj úplne odstrániť.

 • Skúste si so sebou zobrať niekoho, kto vám bude oporou a pomôže myslieť na niečo iné.
 • Pustite si príjemnú hudbu, alebo spravte niečo, čo vás poteší tesne pred liečbou a aj tesne po nej (hoci to asi nepôjde prirodzene a samo od seba).
 • Naučte sa relaxovať a počas liečby sa snažte cielene svoje telo uvoľniť.
 • Počas liečby skúste použiť vizualizáciu príjemného miesta, na ktorom zotrváte.
 • Hľadajte si taký spôsob, ktorý bude príjemný vám.

Konkrétne návody na jednotlivé techniky nájdete na v ďalších sekciách na našej stránke

7.1 Ako si môžete pomôcť správnym dýchaním

Správne dýchať je veľmi dôležité. Pomôže vám to zmierniť a dokonca aj úplne zabrániť záchvatom paniky, ktoré zrýchľujú dych, tep a vedú k horšiemu dýchaniu. Jedine vy sami si môžete ovplyvniť rýchlosť a hĺbku vášho dýchania. Aj keď je to veľmi ťažké, dá sa to. Je to tréningová technika, to znamená čím viac ju budete cvičiť, tým lepšie výsledky dosiahnete. Naučenie sa tejto techniky vám môže pomôcť zvládať aj iné stresové situácie.

Je veľmi dôležité, aby ste správne dýchanie trénovali, keď ste v lepšom psychickom aj fyzickom stave.

Správne dýchanie:

Dajte sa do pohodlnej polohy, buď v sede, alebo ležmo na chrbte.

Veľmi pomaly a hlboko sa nadýchnite nosom.

Na chvíľku zadržte dych a pomaly vydýchnite ústami a opakujte to aspoň 15 krát.

Trénujte niekoľkokrát denne v kratších intervaloch.

Vždy ešte pred tým, ako začnete cítiť strach, alebo úzkosť (hneď keď cítite, že to na vás ´ide´, alebo pred tým a počas toho, ako vykonávate fyzicky náročnejšiu aktivitu) skúste takto pomaly dýchať.

Ak idete do schodov, hlboko sa nadýchnite nosom, keď stúpate na schod, a keď stúpite na ďalší, hlboko vydýchnite ústami. Neponáhľajte sa a robte si prestávky, kde budete stále pokračovať v pomalom a hlbokom dýchaní. Nebude cítiť úzkosť a paniku, keď uvidíte schody.

Ak potrebujete potlačiť, alebo presunúť nejaký predmet, vždy sa najskôr hlboko nadýchnite nosom a keď budete tlačiť, alebo sa zhýnať, vydýchnite ústami. Sssssssss

8. Rady pre príbuzných a priateľov

8.1 Počas liečby:

Toto bude pre vás naozaj ťažké obdobie, keďže budete vidieť svoju milovanú osobu podstupovať nepríjemné situácie a vidieť, ako sa bude meniť aj správanie, aj výzor.

Nebojte sa kedykoľvek nájsť pomoc aj pre seba. Je úplne normálne, že budete prežívať podobné pocity a mnohé iné, ako vaša milovaná osoba. Takisto budete potrebovať podporu a sú chvíľky, keď jednoducho jeden z vás nebude mať chuť sa o tom rozprávať a naopak druhý áno. Preto je dôležité vedieť, že ani vy nie ste sami. Nebojte sa dať najavo svoje emócie. Máte na ne právo.

Necíťte sa vinne, ak už nevládzete. Je to normálne a požiadajte o pomoc.

Zapamätajte si, ste to najdôležitejšie a najpotrebnejšie, čo váš blízky má.

9. Intímny život, sex a sexualita

Jedným z problémov, o ktorých ľudia neradi hovoria, pretože sú naozaj veľmi osobné, je aj intímny život s partnerom počas a po liečbe. Veľakrát ešte nie sú vidieť žiadne vonkajšie účinky liečby, ale vy to môžete cítiť inak. Únava, strach zo zmeny výzoru, strach z choroby, praktické problémy a aj zníženie sexuálnej túžby, či vysoké očakávania, môžu ovplyvniť nielen váš intímny život, ale aj samotný vzťah a aj vaše vlastné sebavedomie a vnímanie samého seba. Preto je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že tieto pocity a mnohé iné sú normálne. Môžu byť spôsobené liečbou, liekmi, alebo celkovo všetkým, čo táto choroba prináša.

Niektorí pacienti nepociťujú žiadne zmeny v ich intímnom živote. Každý človek reaguje na liečbu a všetko naokolo inak a preto to každý prežíva inak. To, že to vy prežívate inak, ako ostatní, je prirodzené.

RADY PRE PACIENTOV

 • Je veľmi dôležité, aby ste sa vedeli s partnerom otvorene rozprávať, aj keď to nie je vždy príjemné.
 • Váš vlastný postoj a pocity sú najdôležitejšie
 • Existujú aj iné prejavy lásky,ako sex. Napríklad masáž a hladkanie. Nenúťte sa k sexu. Doprajte si čas. Ale prejavujte si lásku a intimitu, aj keď trochu inak. Budete si stále blízki a bude jednoduchšie zvládať aj všetko ostatné.
 • Môžete skúsiť aj menej náročné polohy, tak, aby ste sa cítili príjemne vy aj váš partner. Dôležité je, aby ste nerobili nič, čo nie je príjemné vám, alebo vášmu partnerovi.
 • Povedzte si medzi sebou, čo je pre vás momentálne príjemné a čo by ste radšej vynechali. Nechajte vášho partnera, aby vám povedal, čo cíti.

RADY PRE PARTNERA

 • Aj pre vás to môže byť naozaj zložité. Strach, že svojmu partnerovi ublížite, pocit viny, že nemôžete od partnera žiadať intimitu, keďže sa necíti dobre, a mnohé iné. Je dôležité, aby ste sa spolu vedeli otvorene rozprávať a nebáli si vzájomne povedať, čo vám je a čo vám nie je príjemné. Zistíte, že aj váš partner môže mať podobné pocity, a že určite existuje riešenie, ktoré by vyhovovalo obidvom.
 • Nebojte sa prejaviť svoje city a to, z čoho máte obavy vy.
 • Prejavujte si nehu a nevyhýbajte sa intimite aj v iných formách. Nebojte sa opýtať lekára, ak sa bojíte, aby ste svojmu partnerovi neublížili.
 • Robte len to, čo je príjemné vám a vášmu partnerovi.
 • Pamätajte si, tieto ťažkosti sú len dočasné, po nejakom období po liečbe zmiznú.

9.1. Vplyv liečby na pohlavné orgány a plodnosť

Niektoré cytostatiká (v závislosti od druhu a dávky) narúšajú činnosť pohlavných orgánov. U mužov: znížený počet spermií a ich pohyb. U žien: poškodenie vaječníkov, hormonálne zmeny.

Niektoré druhy liečby môžu spôsobiť dočasnú, alebo trvalú neplodnosť. Opýtajte sa lekára na to, aké je riziko. Je možnosť si dať odobrať vajíčko alebo spermie a uložiť, ak by ste v budúcnosti mali záujem o umelé oplodnenie.

Môžete mať ťažkosti, ktoré sú podobné ako v prechode. Napríklad nepravidelný alebo žiadny menštruačný cyklus, zmeny nálad, zmeny psychiky a iné.

Vždy prediskutujte všetky možnosti a riziká liečby s lekárom vopred, aby ste mali možnosť nájsť riešenie (uloženie vajíčok alebo spermií).

 • Počas liečby a určité obdobie po liečbe by nemalo dôjsť k oplodneniu, pretože liečba môže nepriaznivo ovplyvniť plod.
 • Poraďte sa s lekárom, aké prostriedky proti otehotneniu sú vhodné pre vás a kedy ich môžete prestať brať.

Nikdy nie ste na tieto problémy sami! Kedykoľvek môžete aj vy aj váš partner požiadať o odbornú pomoc buď lekára, zdravotný personál, alebo psychológa.

Existujú aj rôzne podporné skupiny. Od januára 2010 fungujú na pravidelnej báze skupiny pre pacientov s onkologickým ochorením. Bližšie informácie môžete nájsť na našej stránke.

10. Život po liečbe

Toto obdobie prináša pocity a emócie, ktoré vás môžu prekvapiť, pretože to najťažšie, teda liečba, už je za vami... Napriek tomu to nemusí byť ľahké. Napríklad:

Pocity po liečbe:

 • Budete mať pocit, že zrazu všetci pokračujú vo svojom, lebo majú pocit, že už nepotrebujete pomoc a vy ste zostali sami. Môžete preto cítiť hnev a úzkosť.
 • Môžu sa objaviť nové pocity, strachy, problémy a ťažkosti, ktoré bude treba prekonať (ako vás prijme okolie, strata sebavedomia, nové fyzické prekážky).
 • Môžete prežívať obavy, že sa vám ochorenie vráti.
 • Môžete prežívať pocity viny a pocity, že druhí vám – mlčky alebo nahlas – vyčítajú, že napriek svojej chorobe nedokážete úplne prestať fajčiť.
 • Strach z toho, ako budete žiť s niektorými trvalými následkami a stále trvajúcimi vedľajšími účinkami liečby.
 • Chcete sa vrátiť späť do normálneho života a zistenie, že to nepôjde hneď a naraz, môže byť pre vás deprimujúce.
 • Samotné vedomie (ak sa vaše ochorenie nedá vyliečiť), že budete musieť pokračovať v liečbe, prípadne chodiť často na kontrolné vyšetrenia, môže byť veľmi stresujúce.
 • Pocit závislosti od vášho okolia
 • Tendencia izolovať sa a z nej vyplývajúca strata spoločenského života
 • Pocit viny, že by ste mali byť vďačný za „uzdravenie“ vy nie ste

ČO VÁM MÔŽE POMÔCT TIETO POCITY ZVLÁDNUŤ

Je dôležité, aby ste nestratili motiváciu a neprestali veriť, že to zvládnete.

 • Dôležité je neočakávať veľa hneď a naraz. Skôr pomaly a postupne. Zapisujte si to, čo sa vám podarilo. Zlepší vám to náladu a budete sa cítiť sebaistejší.
 • Neprestaňte komunikovať s okolím.
 • Požiadajte o pomoc, keď to tak cítite.
 • Môžete veľa vecí zmeniť k lepšiemu. Napríklad zmeniť životosprávu, zdravšie sa stravovať, viacej cvičiť, venovať sa samému sebe, relaxovať, a venovať sa veciam, čo vás bavia.
 • Ak ste si počas liečby osvojili relaxačné alebo dýchacie techniky, ktoré vám pomohli toto obdobie zvládnuť pokračujte v nich.
 • Robte radosť sebe aj iným, niekedy stačia maličkosti.
 • Robte to, čo je príjemné vám, nie to, čo sa od vás očakáva

RADY PRE PRÍBUZNÝCH A PRIATEĽOV

 • Je pochopiteľné, že aj vy potrebujete prestávku a čas pre seba. Doprajte si ho.
 • Nezabudnite ale na svojho milovaného človeka, ktorý vás stále potrebuje a možno ešte viac ako predtým.
 • Pomôžte mu pripraviť aktivity tak, aby vám ostal čas, ktorý môžete stráviť spoločne, pri niečom, čo robíte radi.
 • Neprestávajte spolu komunikovať a vyjadrovať si svoje pocity medzi sebou.
 • Skúste si program na nasledujúci deň naplánovať tak, aby vám vyhovoval obom. Vyhnete sa potom prípadnému pocitu viny, a tomu, že by sa váš blízky mohol cítiť sám a nepovšimnutý.

11. Keď sa rakovina vráti

Ak sa napriek všetkým snahám, liečbe a terapiám rakovina vráti, akoby všetko to, čo ste prežili, bolo zrazu späť... Je to naozaj veľmi ťažké, deprimujúce a stresujúce, tak ako pre vás, tak aj pre vašich blízkych. Bude sa vám zdať, že toto už nemôžete zvládnuť. Šok a negatívne pocity, hnev a beznádej budú zase na chvíľku silnejšie.

Ale, zapamätajte si: Tak, ako ste to zvládli prvýkrát, to môžete zvládnuť znovu. Vďaka tomu, že už približne viete, čo vás čaká, možno aj lepšie. Len to nevzdávajte vopred.

ČO VÁM MOŽE POMOCŤ

 • Už viete, že všetky nepríjemné pocity a emócie, ktoré sa objavia, sú normálne.
 • Viete, že sa to dá zvládnuť.
 • Viete, že existujú ľudia a organizácie, ktoré budú pri vás stáť, že NIE STE SAMI!
 • Naučili ste sa používať techniky a spôsoby zvládania liečby, ktoré fungujú práve pre vás.
 • Viete, ktorá liečba na vás ako vplýva a čo vám pomohlo ju zvládnuť.
 • Môžu existovať aj iné možnosti liečby, buďte otvorení novým informáciám.
 • Stále má cenu bojovať a vy to môžete zvládnuť znovu.

RADY PRE PRÍBUZNÝCH A PRIATEĽOV

 • Toto obdobie bude opäť ťažké aj pre vás. Znovu tie isté pocity a trápenia.
 • S rozdielom, že ste to už raz zvládli a viete, čo vám a vašim blízkym pomáha.
 • Ak ste to spoločne zvládli raz, nie je dôvod, aby ste to nezvládli znovu!

12. Pokročilé štádium ochorenia

Niekedy neostáva iné, než pokúsiť sa prijať to, že vaše ochorenie nie je možné vyliečiť. Ľudia okolo vás vám budú radiť všeličo... ale vy najlepšie viete, čo vám pomôže situáciu zvládnuť, len to v sebe hľadajte. Robte veci, ktoré sú vám príjemné a prinášajú radosť, vyhýbajte sa tým, ktoré vás stresujú a spôsobujú vám trápenie.

Je dôležité vedieť, že stále môžete mať v sebe nádej. Nemusí to byť len nádej, že sa vyliečite. Veci, v ktoré stále môžete veriť, ako napríklad to, že:

Máte okolo seba ľudí, ktorí vám chcú pomôcť a záleží im na vás, neuzatvárajte sa pred nimi.

S podporou vašich blízkych v sebe zmobilizujte vnútornú silu, aby ste toto obdobie zvládli.

Ešte stále ste tu, ešte stále je „TU a TERAZ“ a môžete zažívať krásne okamihy.

Aj keď vaša životná sila ubúda, vaša ľudská hodnota zoči-voči tomu, čo v chorobe prežívate, narastá. Je veľa vecí, toho, čo ste zvládli, za ktoré vás vaši najbližší obdivujú a vážia si vás.

13. Prevencia

Ak ste blízky, príbuzný, alebo aj pacient, prevencia je stále veľmi dôležitá. Ak ste príbuzný, mali by ste si dať spraviť preventívne vyšetrenia. Ak ste pacient, stále pre seba môžete veľa urobiť a chrániť svoje zdravie, alebo predísť a zmierniť nepríjemným následkom liečby.

 • Ak fajčíte, pokúste sa prestať, alebo aspoň obmedziť fajčenie. Obráťte sa aj na odborníkov, keďže to vôbec nie je jednoduché, Ale nie je to nemožné.
 • Stravujte sa zdravo. Veľa ovocia, zeleniny, ryby, obilniny, strukoviny a v menšom množstve mäso. Vyhnite sa polotovarom, sladkým, slaným a mastným jedlám.
 • Športujte, aj keď to nie je vždy jednoduché. Existuje veľa rôznych spôsobov, ako cvičiť a udržiavať sa v kondícii. Pomôže to aj vašej psychike. Budete sa cítiť uvoľnenejší a stres opadne.
 • Buďte príkladom aj ostatným

Použitá literatúra:

http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertypes/Lung/Livingwithlungcancer/Livingwithandaftercancer.aspx

http://www.cancerhelp.org.uk/type/lung-cancer/

http://www.healthtalkonline.org/cancer/Lung_Cancer/Topic/1300/

http://ezinearticles.com/?Life-With-Lung-Cancer&id=4443528

http://www.lunguk.org/you-and-your-lungs/conditions-and-diseases/lung-cancer

http://www.lungcancercap.org/index.php/living-with-lung-cancer/coping-with-lung-cancer

http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/54/5/241

http://www.nhs.uk/Livewell/Lungcancer/Pages/Livingwithlungcancer.aspx

http://www.lungcancerguidebook.org/lcguidebook_aug05/ch9_0605.pdf

http://www.strengthforcaring.com/daily-care/lung-cancer/caring-for-a-loved-one-with-lung-cancer/

Použitá literatúra:

Vos, M.S., Putter, H., Van Houwelingen, H.C., de Haes, H.C.J.M. (2010). Denial and social and emotional outcomes in lung cancer patients: the protective effect of denial, Lung Cancer, 6pages

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!