Téma mesiaca

Kontakt

Pošli to ďalej

Alebo ako vidieť v sebe viac toho, čo vám pomáha a sprostredkovať to iným, ktorí to potrebujú?

Na včerajšom stretnutí s pacientmi ma inšpirovala jedna dáma. Prišla za mnou s knižkou, ktorá v sebe nesie krásne posolstvo o tom, ako byť šťastný nezávisle od situácie. Povedala mi, že knižka je ešte aj s venovaním od autora. Poprosila ma, že keď ju dočítam, mám ju poslať ďalej niekomu, komu by mohla byť užitočná. Dala mi takto možnosť naplno ju využiť pre seba a potom ju posunúť niekomu, kto z nej môže mať tiež radosť a úžitok. Tá knižka už takto koluje dlhší čas...nezostala po prečítaní založení v knižnici, jej majiteľka to, čo pomohlo jej, posúva ďalším.

Takto to funguje nielen medzi dámami z občianskeho združenia Viktorky. Všimla som si aj na našich stretnutiach na onko-chate aj vo Vašich mailoch, že viacerí z Vás dokážu krásne posúvať ďalej to čo im pomáha, to v čom ste dobrí. Je to skvelá technika pomoci sebe aj iným: človek má dobrý pocit z toho, že môže pomôcť a ten na druhej strane môže byť touto pomocou obohatený. Oceňujeme to čo sa vám darí takto posúvať ďalej a chceme vás v tom podporiť.

Ako vedieť "POSIELAŤ ĎALEJ" ?

 • Predtým ako ktokoľvek môže niečo "poslať ďalej" ostatným, musí si sám uvedomiť, čo pomáha jemu, čo má pre neho hodnotu.
 • Okrem tohto poznania je veľmi dôležitá aj priama skúsenosť –zážitok toho čo ste začali robiť a prospelo vám to. Teda to, že viete, že stres pred vyšetrením pomáha zmenšiť čítanie časopisu alebo počúvanie hudby, alebo že viete, že je zdravé jesť viac zeleniny a ovocia či viac a otvorene sa rozprávať s blízkou osobou o tom čo prežívate - to, že toto všetko viete ešte neznamená, že to budete naozaj aj robiť. Samotné poznanie vás nasmeruje, ale až skutočný zážitok toho keď to skúsite, až ten vás obohatí a podporí v tom, aby ste to vedeli sprostredkovať iným.
 • Dáma, ktorá mi priniesla knižku na stretnutí ju sama čítala a tiež som si všimla, že vo svojom živote naozaj často podľa nej funguje. A tak môže jej posolstvo "poslať ďalej" fungovať. Sila osobnej výpovede má obrovskú hodnotu. Keď niekomu poviete, že cvičiť jogu je zdravé (ale nikdy ste to sami nerobili) má to celkom inú výpovednú hodnotu ako keď po niekoľkých mesiacoch či rokoch cvičenia poviete niekomu o svojich skúsenostiach.
 • Každý z nás je jedinečný, každému vyhovuje niečo iné a každý môže cez svoju skúsenosť, ktorú sprostredkuje niekomu ďalšiemu, "poslať ďalej" niečo celkom iné. V tom je čaro tejto myšlienky. Dokonca aj keď viacerí robia to isté, práve jedinečnosť každého z nás to robí jedinečným.
 • Ak teraz premýšľate nad tým, čo pomáha zvládať ťažké chvíle vám, v čom ste dobrí, vďaka čomu dokážete prekonávať problémy súvisiace aj s liečbou.......spravili ste jeden z prvých krokov ako "posielať ďalej".

V čom Vám môže byť to, že viete POSIELAŤ ĎALEJ užitočné?

 • To, že si uvedomujete čo pomáha vám a aj to robíte vás môže podporiť pri zvládaní ochorenia, stresu, úzkosti.
 • To, že pri tom, ako hľadáte a skúšate to, v čom ste dobrí, čo vám prospieva, vďaka čomu sa vám darí ochorenie a liečbu lepšie zvládať ...ak pri tom budete myslieť aj na to, že by to mohlo pomôcť iným, môže byť tiež veľkou motiváciou.
 • Často sa stáva, že keď máme niečo urobiť len pre seba, ide to oveľa ťažšie. Nájdeme si viac výhovoriek a ospravedlnení prečo to nejde... Naopak, keď v tom vidíme zmysel aj pre druhých, motivácia je oveľa silnejšia.
 • Užitočnosť "posielať ďalej" je aj v tom, že prv ako niečo dokážeme naozaj dôveryhodne posunúť ďalej, musíme to aplikovať aj na sebe – robíme teda niečo pre seba.
 • "Pošli ďalej" vždy začína od nás samých a o to väčšiu silu má pre ostatných.
 • Dôležité je posielať ďalej tak, aby druhá strana mala možnosť to, čo jej chceme posunúť, prijať aj odmietnuť. Každý by mal mať právo rozhodnúť sa, čo dokáže a chce prijať, čo môže byť pre neho užitočné, a čo naopak radšej prenechá niekomu inému. Je preto dôležité posielať ďalej s rešpektom k našej jedinečnosti a inakosti – teda netlačiť iných do toho, že by mali robiť to čo pomohlo nám, lebo to je aj pre nich určite to pravé.

Verím, že premýšľanie nad tým, čo pomáha vám, ako začať od seba, a čo by ste dokázali poslať ďalej vy, bude pre vás užitočné. Tiež uvedomenie si, ako vás to môže podporiť aj pri zvládaní ochorenia je cenné, rovnako ako sloboda voľby v priatí a odmietnutí je veľmi užitočná.. A už len zopakujem, že motivácia podporiť aj iných ľudí v podobnej životnej situácii je veľmi silným hnacím motorom.

Ako som spomenula na začiatku, všímame si, že mnohí z vás princíp pošli to ďalej naozaj žijú. A preto, ak vám to funguje, robte toho viac. O svoje zážitky a skúsenosti sa môžete kedykoľvek podeliť na zjankov.onkopacientmail.com.

Aby sme vás podporili v "pošli to ďalej", v krátkej dobe otvoríme na našej stránke okienko, prostredníctvom ktorého si užitočné informácie a najmä skúsenosti súvisiace s ochorením, liečbou a jej zvládaním, sprostredkovávať. Môžu sa týkať čohokoľvek, čo vám pomohlo obdobie ochorenia a liečby zvládnuť. Množstvo takých informácií a inšpiratívnych skúseností zaznieva aj na našich pacientskych skupinách a je škoda, že sa nedostávajú aj k ostatným pacientom a rodinným príslušníkom, preto pre ne chceme vytvoriť takýto priestor.

Preto pokiaľ máte nejaké typy a inšpirácie, sem s nimiJ Posielať ich môžete na andrasiova@zohoronline.sk

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!