Aj my sme to prežili

Kontakt

Darina

Rozhodla som sa zverejniť na tejto stranke môj príbeh a verím, že pomôže aj mnohým iným ženám . Na základe mojej vlastnej skúsenosti chcela poopraviť heslo, alebo slogan, ktorý sa veľmi často používa v spojení s touto chorobou a to, že s „Rakovinou treba bojovať„ a chcela by som ho pozmeniť na výzvu, „Rakovinu treba pochopiť“. Až keď túto chorobu dokážeme pochopiť a prijať ju, môžeme ju vyliečiť . Pokiaľ budeme s rakovinou bojovať, nikdy nad ňou nedokážeme zvíťaziť, pretože boj ju bude naďalej len posilňovať a stále jej bude v našej spoločnosti viacej a viacej. Rakovina má preto tak veľmi veľa príčin vzniku a metaforicky povedané „veľa tvári“, pretože to nie je choroba nášho fyzického - ľudského tela, ale je to vlastne choroba ľudskej duše, ktorá keď sa zhmotní na fyzickej úrovni, tak sa prejaví ako ochorenie nášho tela. Súčasný prístup nášho zdravotníckeho systému a modernej medicíny k liečeniu tejto choroby, je zameraný na liečenie jej dôsledkov – teda fyzicky viditeľných symptómov, a nie na zistenie príčin vzniku tohto ochorenia. Slabou stránkou súčasnej medicíny je skutočnosť, že si neuvedomuje, že tým, že dokáže odstrániť fyzicky viditeľné symptómy, ktoré choroba vytvorila, však ani zďaleka chorého človeka nevyliečila. Tak sa veľmi často stáva, že liečba minie svoj účinok a človek buď zomiera, alebo po určitom čase sa choroba opäť vráti späť, pretože sa neodstránila jej príčina. Každé ochorenie má dve roviny liečenia a to fyzickú a duchovnú. Súčasná moderná medicína sa zameriava na liečenie fyzickej roviny chorôb a tú duchovnú rovinu, hoci nevedome, zatiaľ prehliada. Aby sme dokázali odhaliť pôvodnú príčinu vzniku tejto choroby – rakoviny, v ľudskej duši, je potrebné, aby sa mohol vytvoriť veľmi blízky a dôverný vzťah medzi pacientom a lekárom. Náš súčasný zdravotný systém však neumožňuje vytvoriť medzi pacientom a lekárom žiadny bližší a hlbší vzťah. Nie je to však preto, že by to snáď lekári nechceli, alebo odmietali, ale je to preto, že na to nemajú čas. Človek – pacient po oznámení, že má rakovinu je prirodzene ovládaný strachom a prepadá sa do zovretia úzkosti, ktorá mu potom bráni urobiť akékoľvek svoje slobodné rozhodnutie a tak sa väčšinou len riadi pokynmi, ktoré dostane od lekára a po oboznámení sa zo základnými rutinnými informáciami nastupuje do kolotoča, operácií, chemoterapie a ožarovania. Pritom tento človek, práve v tejto chvíli potrebuje láskavý prístup, pochopenie a najmä potrebuje získať čas, aby dokázal hlboko vo svojom vnútri nájsť a pochopiť príčinu svojho ochorenia. Moje prvé stretnutie s lekárom – onkológom, tak isto ako u väčšiny ostaných pacientov, ma úplne vydesilo a vyvolalo aj u mňa veľkú úzkosť, až tak, že som sa rozhodla, že na toto miesto viac nevkročím. Keď som však doma videla strach mojich blízkych o mňa, tak som napokon súhlasila, s ďalšou návštevou iného onkologického zariadenia. Navrhli mi spôsob operácie, kde sa pomocou ožiarenia označia lymfatické uzliny a potom pri operácii zoberú len tie, ktoré sú choré. A taktiež mi sľúbili, že mi pri operácii odstránia len samotný nádor. Presne jeden mesiac od zistenia nádoru ma operovali. Keď som sa však po niekoľko hodinovej operácii na izbe prebrala a zistila som, že mi pri operácii zobrali nie len lymfatické uzliny, ale aj celý prsník, moja prvá myšlienka bola, že ja takto predsa nechcem a nemôžem žiť a chcela som zomrieť, na čo som skolabovala. Lekárom sa podarilo ma prinavrátiť späť k životu, ale bolesť, poníženie, nedôvera a najmä pocit bezmocnosti vo mne zostali. Po prepustení z nemocnice, som odmietla navrhovanú liečbu ožarovaním a tiež aj liečbu chemoterapiou, pretože som už vnútorne vedela a veľmi jasne cítila, že potrebujem iný prístup a iný spôsob liečby. Chcela som, aby ma lekár bral, nie ako pacienta, ako ďalšie číslo v štatistike, ale aby ma bral ako ľudskú bytosť, ktorá má aj svoju vôľu a poznanie a ktorej on chce s láskou pomôcť, pretože ľudský život je veľmi vzácny dar . Takýto láskavý prístup, ktorý vo mne už nevyvolával žiadny stres, strach a úzkosť som našla práve u dvoch ľudí, ktorý mi pomohli a to u pani Mgr. Fehérovej a Dr. Solára. Obaja svojím individuálnym prístupom ku každému človeku, dajú človeku práve tú možnosť, ktorú klasický lekár nemá, a to, že si môžu ku každému pacientovi vytvoriť bližší vzťah a preto mu môžu pomôcť nájsť príčinu vzniku jeho ochorenia, alebo mu môžu poskytnúť práve ten toľko potrebný čas, aby človek sám dokázal nájsť v duši príčinu svojho ochorenia on sám. Dr. Solár mi poskytol potrebnú pomoc v dvoch rovinách : vo fyzickej aj v duchovnej. Vo fyzickej rovine práve pomocou akupunktúry zabezpečoval, aby cez meridiány prúdila v mojom tele energia a tak postupne odstraňoval nahromadenú energetickú nerovnováhu. Zároveň mi odporučil, aby som prestala jesť mäso, mlieko a mliečne výrobky, pretože zistil, (hoci neviem ako), že moje telo je na tieto potraviny alergické. Ja som jeho radu poslúchla a vylúčila som z môjho jedálnička tieto potraviny a okamžite sa mi veľmi výrazne uľavilo a cítila som sa fyzicky oveľa lepšie. Tiež otestoval bylinky a čaje z byliniek, ktoré moje telo akceptovalo a užívaním, ktorých sa začali postupne vyplavovať z môjho tela nahromadené toxické látky a tým mohlo moje telo začať samo ozdravný proces na fyzickej rovine. Počas troch rokov, ktoré uplynuli od zistenia zhubného nádoru, som zo začiatku každé dva týždne, neskoršie tri týždne až mesiac chodila na akupunktúru k Dr. Solárovi, ktorý na fyzickej úrovni akupunktúrou liečil dôsledky ochorenia, vzniknuté bloky a nerovnováhu, ktorú v mojom tele vytvorila nie len choroba, ale žiaľ najmä operácia, ktorú som podstúpila a ktorá vytvorila v mojom fyzickom tele oveľa väčšiu nerovnováhu, než samotné ochorenie. Ja som sa po každom ošetrení cítila veľmi dobre, nič ma nebolelo, nevypadávali mi vlasy, nebolo mi zle, mohla som chodiť na slniečko a nebola som obmedzovaná žiadnymi negatívnymi dôsledkami , klasickej liečby ožarovaním, či chemoterapie. Taktiež akupunktúra postupne odstránila aj všetky dôsledky operácie, veľmi rýchlo sa mi zahojila rana a vrátila sa mi plná pohyblivosť ruky. Ja som tak získala dostatočný čas na to, aby som pochopila príčinu svojej choroby na duchovnej úrovni, teda vlastne, aby som pochopila, kde má moja duša problém a čo bolo vlastne príčinou vzniku môjho ochorenia a v neposlednom rade, túto príčinu aj vyliečiť. Už po veľmi krátkom čase som pochopila, že som si túto chorobu vytvorila ja sama. Nemala žiadnu vonkajšiu príčinu, z podhľadu súčasnej modernej medicíny, na ktorú by som sa mohla vyhovoriť a na ktorú by som mohla preniesť zodpovednosť za jej vznik. Zo strany obidvoch rodičov sme v rodine nemali žiadne onkologické ochorenie, som matkou piatich detí a každé dieťa som dojčila minimálne 10 mesiacov, nikdy v živote som nefajčila, nepila alkohol, pravidelne som chodievala cvičiť aerobik alebo pilates, okrem toho som sa snažila aj zdravo stravovať a nepohybovala som sa v priestoroch, kde sa fajčilo. A predsa som to bola ja, kto túto chorobu vytvoril. Boli to moje vlastné negatívne myšlienky, ktoré vytvárali v mojom tele toxické látky a tie postupne otravovali môj organizmus, až sa napokon na fyzickej úrovni prejavili tým, že sa zhmotnili ako rakovina. Moje negatívne myšlienky žili z pocitu ukrivdenia, ktoré som nedokázala odpustiť a postupne prechádzali do myšlienok a pocitov na vrátenie tejto spôsobenej krivdy, teda vlastne na pomstu. Tieto negatívne myšlienky krivdy, bezmocnosti, pomsty a neodpustenia sa nakoniec otočili proti mne samej. Musela som pochopiť a pripustiť si, že emócie sú energia, ktorá vibruje v tele, teda v podstate, že MY SME VLASTNE ENERGIA. Hnev je veľmi silná energia, ktorá vibruje na určitých stupňoch a frekvenciách. Ak energiu hnevu nedokážeme vyjadriť a spracovať, vibruje stále na tom istom mieste až pokiaľ ju neuvoľníme a práve táto vibrácia spôsobuje rakovinu a rôzne iné závažné ochorenia. Keď som prešla cestou pochopenia vzniku môjho ochorenia, musela som prijať to, čo som sama vytvorila a keď som túto skutočnosť po čase dokázala prijať, tak som sa rozhodla ísť aj cestou vyliečenia mojej duše . Na túto duchovnú cestu hľadania príčin vzniku mojej choroby ma nasmerovali Mgr. Fehérová a Dr. Solár . Mgr. Fehérová mi pomohla pomocou Reiki energie uvoľniť hnev, ktorý som nahromadila v mojom tele, ale nedokázala som si ho priznať a preto som ho nevedela spracovať ani uvoľniť. Pani Fehérová sa so mnou dlhé hodiny rozprávala a pomohla mi tak uvedomiť si a najmä pomenovať moje pocity, ktoré som sama pred sebou v svojom tele skrývala. Pomohla mi pochopiť a uvedomiť si, že cítim hnev. Ja som si odmietala priznať, že cítim tento pocit. Pani Fehérová mi pomohla môj pocit hnevu pomenovať a tak som bola schopná po prvý krát o ňom otvorene hovoriť a následne ho aj postupne uvoľniť. Dr. Solár sa taktiež so mnou veľmi láskavo a otvorene rozprával a hneď na začiatku mojej liečby mi odporučil ako prvé prečítať si knihy Hľadanie mesta Bohov od ruského lekára Ernsta Muldaševa. Boli to vôbec prvé knihy, ktoré som dokázala vziať do rúk po troch mesiacoch odo dňa, keď mi lekári oznámili výsledky vyšetrení a povedali mi, že mám v prsníku zhubný nádor. Pri čítaní týchto kníh sa moja duša zobudila a hoci som ešte vedome nevedela čo bude nasledovať, podvedome som už cítila, že som sa rozhodla správne. Po týchto knihách nasledovali mnohé knihy od iných autorov, ktorí sa zaoberajú liečením chorôb duchovnou cestou. Až sa mi dostala do rúk kniha od Brandon Bays „Cesta“, pri čítaní, ktorej som pochopila, že je potrebné, aby som prešla emocionálnou cestou poznania pocitov mojej duše. Pri tomto procese som spoznala, že som si z pocitu bezmocnosti, hnevu, poníženia a odmietnutia , vytvorila pocit krivdy, nenávisti, neodpustenia a túžby po pomste. Zrazu som pochopila, prečo sa mi tak ťažko v živote odpúšťali neprávosti a spôsobené krivdy a prečo som vždy musela vynaložiť tak veľmi veľa úsilia a námahy, aby som dokázala odpustiť. Rozhodla som sa odpustiť, nie len ľuďom, ktorí mi ublížili, ale najmä som musela odpustiť sebe samej. Proces hlbokého a úprimného odpustenia, najmä sebe, nie je vôbec jednoduchý a kým som ho dosiahla, tak prešli skoro dva roky. Podarilo sa mi odpustiť ľuďom, ktorý mi ublížili a podarilo sa mi odpustiť aj samej sebe s pomocou LÁSKY, ktorú som opäť našla a ktorú som pozvala, aby sa vrátila späť do môjho života. V procese liečenia mojej duše som pochopila, že bolesť duše je neporovnateľne väčšia ako bolesť tela. Bolesť duše sa nedá vyjadriť – je nekonečná. Bolesť tela pominie, ale bolesť duše zostáva. Preto je potrebné v procese liečenia túto bolesť prijať ako súčasť poznania a tak sa duša potom oslobodí. Dostalo sa mi v tomto živote Božej milosti a požehnania a zažila som uzdravenie duše aj tela práve prostredníctvom Božej Lásky. Aspoň trošku si myslím, že som sama na sebe pochopila silu, moc, láskavosť, nekonečnosť a neobmedzenosť energie Lásky, aj keď zo svojho ľudského hľadiska, je mi jasné, že to úplne nedokážem pochopiť a tiež je to veľmi ťažké vyjadriť slovami. Ale s určitosťou viem, že Láska je najmocnejšou energiou v celom vesmíre, pretože ju stvoril Boh a je to vlastne Boh sám. LÁSKA je preto najväčšia sila v celom vesmíre a čo je veľmi, veľmi podstatné - LÁSKA JE TIEŽ ENERGIA. Láska je energia, ktorá rozširuje, otvára, odhaľuje, zdieľa a lieči, a preto Láska dokáže vyliečiť to, čo vytvorila energia Hnevu. Práve prostredníctvom neobmedzenej a nekonečnej sily energie Lásky som dokázala v tomto živote odpustiť a zároveň pochopiť, že som si dané ochorenia sama vytvorila, svojím hnevom, svojou neschopnosťou odpúšťať a príliš veľkou túžbou po pomste. Vojna a boj, ktorý v súčasnej modernej medicíne proti rakovine prebieha formou ožarovania, toxických liekov a iných drastických metód, túto chorobu nikdy nevylieči. Jediná vec, ktorá dokáže túto chorobu vyliečiť, je LÁSKA. Tiež som pri čítaní knihy Radikálne odpustenie od Colina Tippinga, postupne pochopila, že som nebola žiadnou náhodnou obeťou tohto ochorenia, pretože som si ho vytvorila ja sama. Keď si uvedomíme, ale najmä pochopíme , že sme si sami niečo vytvorili, potom máme v sebe aj silu zmeniť to. Pochopila som, že ma moja duša viedla a že s veľkou Láskou riadila všetky kroky môjho tela, mňa a všetkých ľudí okolo mňa, až kým som dokázala sama sebe všetko s bezpodmienečnou Láskou odpustiť a pochopiť, že úlohou môjho ochorenia bolo zoznámiť ma s princípmi hlbokého ODPUSTENIA, prostredníctvom neobmedzenej Lásky. Pretože som predtým odpustenie v mojom živote nepochopila a nechápala, bola som stále menej a menej schopná odpúšťať. Preto na základe mojej osobnej skúsenosti hovorím, že ma vyliečila LÁSKA. Tiež som si po čase hlbšie uvedomila, že moje uzdravenie z Rakoviny bol Boží dar v tom zmysle, že hoci som vtedy ešte nechápala práve túto podstatu Božieho tvorenia, viedol ma Boh cestou tak, že som dokázala prijať sama Zodpovednosť za vznik svojho ochorenia a že som si dokázala s pomocou jeho bezpodmienečnej Lásky priznať skutočnosť, že som bola len ja sama zodpovedná za vznik mojej choroby a že som ju vytvorila svojimi vlastnými negatívnymi myšlienkami a pocitmi, ktoré som si vytvárala z pocitu krivdy , nenávisti a neodpustenia. A práve táto skutočnosť, že som si to dokázala priznať- teda, že som si dokázala priznať svoju ZODPOVEDNOSŤ za jej vznik - potom umožnila energii bezpodmienečnej Božej Lásky, aby ma uzdravila prostredníctvom Odpustenia, ktoré uvoľňuje, rozpúšťa a lieči nahromadenú negatívnu energiu. A tak som tiež pochopila, že v procese môjho liečenia bola LÁSKA najdôležitejšia, bola dokonca dôležitejšia ako ZODPOVEDNOSŤ. Ako keby Zodpovednosť bola tou nutnou podmienkou bytia, ale LÁSKA bola postačujúcou podmienkou bytia, pretože keď máme v sebe LÁSKU, tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ. Keď hľadáme cestu k sebe, keď hľadáme cestu do svojho vnútra, tak najdôležitejšia je LÁSKA. Pochopila som, že LÁSKA je energia, ktorá otvára, odhaľuje zdieľa a lieči. Každá choroba sa potom s pomocou energie LÁSKY premení na POZNANIE, ktoré so sebou prináša tiež aj na zmenu životného postoja človeka k sebe a k životu samotnému a až potom je človek vyliečený.


« späť

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »»

Napíšte nám aj Vy

Na našej stránke nebudeme prinášať len informácie z oblasti psychoonkológie, ale jej súčasťou budú aj príspevky od pacientov a ich blízkych. Práve rozprávanie ľudí, ktorí onkologické ochorenie zvládli alebo ho práve prežívajú, o tom, ako sa k tejto náročnej etape postavili, ako ju dokázali zvládnuť, ale v určitom štádiu možno aj nezvládnuť, ako sa vyrovnávajú alebo vyrovnávali so svojimi pocitmi, môže byť pre návštevníkov tejto stránky veľmi cennou inšpiráciou.

Budeme preto veľmi radi, ak sa k nám pridáte - so svojim príbehom, jednoduchým odkazom, alebo radou.

Vaše príbehy, rady, odkazy a fotografie
posielajte na maja.andrasiova@gmail.com.

Alebo použite formulár »

Tu si môžete prečítať všetky príspevky »

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!