ODPORÚČAME VÁM

Kontakt

Zaujímavé články, stránky a blogy « spať | ostatné kategórie »

Vyjadrenie MUDr. Lacovej k problematike alternatívnej liečby

Dovoľte mi krátky úvod:

List, ktorý som dostala do poradne Onkopacienta od MUDr. Lacovej ma veľmi ma potešil. Jednak preto, že oceňuje prácu, ktorú v oblasti onkopsychológie robím, ale najmä preto, že v riadkoch, ktoré sa pani doktorka rozhodla napísať na tému alternatívnej liečby, cítiť jej hlboko ľudský záujem o pacienta, chápanie jeho náročného „osudu“ a zároveň je aj pohľadom odborníka. Lekára, ktorému na pacientovi záleží a snaží sa viesť ho k tomu, aby robil slobodné, ale zároveň správne a informované rozhodnutia.

Tento list ma inšpiroval k myšlienke, že by sme na našej stránke mohli v budúcnosti zverejňovať názory aj ďalších lekárov na rôzne témy týkajúce sa ochorenia a liečby. Verím, že je mnoho takých, ktorých záujmom nie je len liečba ochorenia (čísla diagnózy), ale komplexný záujem o pacienta ako človeka a teda aj o problémy a dilemy, ktorým v súvislosti s ochorením a liečbou čelí.

Dobrý  deň, pani magistra.

   

Včera sa mi do rúk dostala Vaša kniha Keď do života vstúpi rakovina. Prelistovala som si ju a na čítanie som si vybrala kapitolu o liečiteľoch.

Som nadšená.

Vaše formulácie problému sú výstižné a Vaše rady sú veľmi rozumné, pritom sú prívetivé. Je to veľmi ťažká oblasť. Už dlho ma trápi škodlivá časť poradenstva a liečiteľstva.

Som kardiologičkou v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Pracujem pre pacientov z oddelení aj ambulancií, vidím pestrú škálu onkologických chorôb. Stretnutia s ľuďmi, ktorí sa dobrovoľne nechali obrať o reálnu šancu  žiť, ma bolia. Zvlášť mladí ľudia s vyliečiteľnými, niekedy dokonca ľahko vyliečiteľnými onkologickými chorobami, tí mi rozodierajú dušu.

Neviem ich dostať z hlavy niekoľko týždňov. Aj po dlhom čase si ich viem živo vybaviť - a stále to bolí.

Myslím, že rozumiem pacientom, ktorí sa rozhodli pre alternatívnu liečbu vtedy, keď medicína v ich konkrétnom prípade nemá účinnú liečbu. Keď liečba obvykle poskytuje len malé predĺženie života. Alebo za cenu trápenia.

Hlboko nešťastná som vždy, keď sa pre alternatívu rozhodnú pacienti s vyliečiteľnými alebo dobre liečiteľnými chorobami. Samozrejme, pri bežnej práci tieto úvahy vytesním. Ale moja myseľ sa ich nezbaví.

Prečo – v dnešnej dobe ľahko prístupných informácií – odmietli účinnú liečbu? Nechápem. Ospravedlňujem sa za otvorenosť: Považovala som ich za nemúdrych, možno nezrelých. Možno fanatických. Vaša knižka tlmočí pohľady týchto pacientov a ja Vám za to veľmi ďakujem, pani magistra.

Je o čom premýšľať.

Pacienti, ktorí sa po „liečbe“ u liečiteľov vrátia sa do nemocnice, sú zdrvujúco sklamaní. Vedia, že sú v oveľa horšom stave než v čase zistenia diagnózy - a nemuseli byť. Vedia, že u liečiteľov stratili tak cenný čas.

Niekedy im zľahka ponúknem možnosť o čase u liečiteľov rozprávať. Rada by so rozumela, prečo ľudia konajú tak, ako konajú. Hovor nenaťahujem, ale počúvam pozorne. Pacientom sa hovorí ťažko. Možno sa hanbia.

Ťažko sa o tom hovorí aj mne ako lekárke. Snažím sa nedať najavo, čo si myslím. Pacient vie, že má svoj podiel na svojom stave. Bola to jeho voľba. On dopláca na svoje rozhodnutie. Načo zraňovať utrápeného človeka.

Spôsoby, ako sa liečitelia zbavujú pacientov, keď je zjavné, že smrteľná choroba postúpila, sú odporné. „Teraz potrebujete infúzie, choďte do nemocnice. Potom budeme pokračovať.“ Nepokračovali. Pacient pochopil a liečiteľ sa už o svojho pacienta nezaujímal. „Potrebujete CT. Ja sa vám potom ozvem“.

Neozval sa. Ani po CT, ani nikdy.

Najdrzejší variant je “Ste vyliečený. Ak si to nepokazíte, budete v poriadku.“

Premýšľam o tom, kto všetko má podiel na smutnom výsledku.

Terén pre strácanie času samoliečením a pre liečiteľov spevňuje mnoho pilierov. Médiá bulvárnym prístupom a škandalizáciou zdravotníkov. Legislatíva udržiavaním chorých nastavení v zdravotníctve a pasivitou voči nepravdivým zdravotným tvrdeniam. Zdravotníci rezignáciou a nedostatočnou alebo nekvalitnou komunikáciou s pacientmi. Lekárnici uprednostnením zisku pred dobrom pacienta. ... Boj s mýtmi a aroganciou hmotne zainteresovaných alebo fanatikov je bojom s veternými mlynmi.

Panuje u nás trvalá a intenzívna mediálna masáž verejnej mienky proti lekárom a štandardným liekom. Komu to prospeje?

Jedna rovina je ľahko priehľadná: Negatívne správy, bulvárne spracovanie tém a škandalizácia lekárov za každú cenu (žiaľ) zvyšuje sledovanosť. Čiže zvyšuje príjem z reklamy. Bohatnú médiá a zadávatelia reklám.

Na drzosť, že hocikto vkladá lekárom do úst ľubovoľné, alebo z kontextu vytrhnuté výroky, som si už zvykla. Rezignovaný lekár, zvlášť keď je unavený a nedostatočne komunikuje, pacienta nenadchne ani keď postupuje správne. Efekt bulváru sa umocňuje.

Hlbšia rovina je strašnejšia: Veľa ľudí sa odkloní od klasického zdravotníctva, od účinnej liečby, od záchrany života. Uchýlia sa k samoliečbe alebo k liečiteľom - za to si platia sami.

Profitujú viacerí:

1. Znižujú sa výdavky správcov zdravotných daní, a teda sa zvyšujú ich zisky.

2. Zvyšujú sa zisky lekární. Vďaka voľnopredajným liekom a doplnkovému sortimentu. Lekárne pribúdajú. Na obyvateľa máme viac lekární než v Česku, viac než je priemer EÚ. Oveľa viac, než pred rokom 1989. Mnohí lekárnici akoby ani netušili, že aj na nich sa vzťahuje zákon o zdravotníckych pracovníkoch, že sa pri obsluhe pacienta nesmú riadiť komerčným záujmom majiteľa lekárne ani svojím. Česť statočným. Jeden z majiteľov našich zdravotných daní je aj majiteľom najväčšej siete lekární a už pár mesiacov má v rukách aj silnú mediálnu sieť. Začíname sa točiť v kruhu.

3. Zvyšujú sa zisky dodávateľov „prírodných zázrakov“ a liečiteľov. Výraz „liečiteľ“ píšem nerada. Toto slovo znie príliš ušľachtilo k tomu, čo obvykle obsahuje. Česť výnimkám.

Podelím sa s Vami o skúsenosť. Na internetovej stránke o zdraví, ktorá o sebe tvrdí, že má najviac návštev, som zareagovala na veľmi nebezpečný príspevok. Liečiteľ (správnejší je výraz „ predajca produktov“ ) odporučil pacientke, ktorá epilepsiu len tak-tak drží - vďaka liekom - na uzde, vysadiť kombináciu antiepileptík, naraz. Namiesto liekov jej odporučil vitamíny a svoje produkty. Pacientku som varovala. Pán prejavil nespokojnosť s mojím príspevkom. Jeho neschopnosť uznať chybu ma neprekvapila. Kombinácia vady charakteru a komercie nedovolí pripustiť omyl. Prekvapilo ma jeho sebavedomie. Na jeho mieste by som požiadala administrátora o vymazanie vlastného príspevku. Ale čakalo ma ešte väčšie prekvapenie: administrátor vymazal môj príspevok a trestuhodné rady predajcu doplnkov ponechal. Sú v téme doteraz.

Internetové stránky pretekajú reklamami na zázračné chudnutie, liečenie alebo vylepšenie zdravia. Jediným spoľahlivým efektom zázračného chudnutia je priberanie peňaženiek dodávateľov. Reklamy sa hemžia vzletnými výrazmi od „prírodný“, „posilňovanie imunity“, „obnovenie rovnováhy“, „detoxikácia“ neintoxikovaných, „pôsobenie energií“, ktoré nemožno merať, „antioxidačný účinok“ proti fyziologickému a nevyhnutnému procesu v každom organizme, „informovaná voda“, „odtlačok molekuly“ ... až po „lekári sú v úžase“ nuž, áno, ale nad drzosťou autora.

Pravda sa stáva smiešnou chimérou. Zákon o zákaze používania zdravotných tvrdení v reklame akoby nebol. Anonymita poskytuje priestor pre hlúposť aj bezohľadnosť.

Predajcovia produktov sa nazývajú liečiteľmi. Nepoznajú alebo ignorujú základnú fyziológiu. Čo má vzorec, to je „chémia“. Mimochodom, aj voda má chemický vzorec. Strašia nezmyslami o lekároch a liekoch. Ako argumenty uvádzajú zdroje s nulovou hodnotou. Každý môže na net napísať „Profesor Lwafumi to lieči takto“ (ako liečim ja). Používajú efektné farebné obrázky a schémy- ktoré ale nič nedokazujú. V lepšom prípade vzdialene súvisia s témou. Argumentujú jednotlivými prípadmi - aj pri častých chorobách. Tam, kde možno hodnotiť veľké počty pacientov. Navyše, aj pravdivosť prípadu je otázna.

Internet znesie čokoľvek. Ale aj laikovi by malo byť čudné, že liečitelia nepotrebujú informácie o pacientovi: podrobnosti o riešenej chorobe, vek, pohlavie, hmotnosť, ostatné choroby, funkcie vnútorných orgánov a podobne. Zato šmahom klávesy neznámemu človeku poradia nejsť k lekárovi, vysadiť (aj životne dôležité) lieky a poradia alebo rovno mu predajú svoje zázraky. Je to desivé.

Tak často vidím, ako „liečiteľ“ ukradol niekomu čas a s ním aj šancu na mnoho rokov kvalitného života ... Je to trestuhodné a bolestne smutné. Nerozumiem, ale rešpektujem voľbu pacienta.

Liečiteľ má výhodu: môže povedať to, čo chce chorý človek počuť. Môže klamať. Môže povedať, že vyliečiť sa možno ľahko - t.j. „prírodne“ - t.j. u neho. Môže o štandardnej medicíne tvrdiť, čo sa mu hodí. Strašiť mafiou v bielom slúžiacou farma biznisu. Popisovať nežiaduce účinky historických liekov, ktoré by sa u konkrétneho pacienta vôbec nedostali k slovu. Nevie síce, čo by onkológovia použili, ale vie, že by to bolo strašné.

O možnostiach modernej onkológie buď nevie, alebo ju vedome - zištne redukuje na „hroznú chemoterapiu.“

Ako sa nevzdať šance na život?

Informujte sa.

Človek o sebe rozhoduje aj tým, či a kde hľadá informácie. Aj tým, koho si vyberá za poradcu. Pozorne počúvajte lekára - špecialistu v odbore, či hovorí o liečení alebo vyliečení. Ak je šanca na vyliečenie, choďte do toho. Prosím. Nestrácajte čas a keď treba, buďte razantní. Rakovina sa nemazná.

Ak nezachytíte potrebné slová, spýtajte sa.

Sú choroby, ktoré nemožno označiť za vyliečiteľné, ale pacienti s nimi kvalitne žijú desiatky rokov. Liečitelia ignorujú pokrok. Nehodí sa im. Strašia chemoterapiou z čias, keď sme jazdili na Moskvičoch a Trabantoch a hudbu sme si nahrávali na MC kazety ... Neverte hneď všetkému. Medicína napreduje, ako všetko. Máme lieky, ktoré majú neporovnateľne ľahšie nežiaduce účinky, než klasické cytostatiká. Okrem liekov má onkológia veľa iných spôsobov, ako rakovinu liečiť.

Ako sa rozhodujú tí, čo majú najviac aktuálnych informácií ?

Osobne poznám desiatky onkologicky chorých zdravotníkov. Vyliečených aj liečených. Jedno majú spoločné: Okamžite, čo pojali podozrenie, naháňali diagnostiku. Nestrácali čas. Čím skôr sa podrobili liečbe. Ak bolo treba, tak chemoterapii. Že by sami seba obetovali na oltár zisku farma firiem? No tak ...

Poznám zopár lekárov, ktorí desiatky rokov druhým radili alternatívne postupy. Možno verili tomu, čo hlásali, neviem. Ale keď oni sami stáli zoči-voči svojej rakovine, zverili sa štandardnej medicíne. Poznám liečiteľa, ktorý sa vo veci vlastnej rakoviny zveril tej hnusnej mafii v bielom.

Nepoznám lekára, ktorý by svoju rakovinu liečil alternatívne.

Neverte „poradenstvu“ na stránkach predajcov. Nikdy.

Predajcovia si sami spravujú stránky. Nič im nebráni písať sami sebe vrúcne poďakovania a oslavné ódy na vlastné produkty. Píšu si otázky s vopred jasnou odpoveďou „kúpte si môj produkt“. Príspevky, ktoré by im mohli kaziť biznis, za pár sekúnd vymažú.

Opatrní buďte aj na ostatných fórach. Anonymita chráni bezohľadných ziskuchtivých ..povzdych .. ľudí. Ak takto získate zaujímavé informácie, vždy sa poraďte s neanonymným odborníkom. Prosím.

Rozmýšľajte.

Naozaj existujú účinné látky, ktoré pozná len váš liečiteľ a pár vyvolených ?

Zmes posekaných sušených rastlín so zaujímavým názvom môže pochádzať z amazonského pralesa. Ale to automaticky neznamená, že má sľubované účinky. A možno je to pokosená lúka pri diaľnici...kto vie. Univerzity, kvalitne vybavené výskumné ústavy, farmaceutické firmy – striehnu. S nádejnou bylinkou alebo prírodnou látkou, hoci len zmienenou na nete, okamžite pracujú: extrahujú, analyzujú, upravujú, hľadajú dávkovanie, spôsob podania, .. Hlavne: overujú efekt.

Ak sa látka osvedčí, spracuje sa do lieku a ďalej sa zložito, dlho a draho preveruje, klinicky s sa skúša, kým sa dostane medzi registrované lieky. Každá tabletka bude mať definovaný obsah a bude spĺňať prísne normy.

Bude stačiť minimálna odchýlka od štandardu a ŠÚKL stiahne z obehu celú šaržu. Straty bude znášať výrobca.

Skúsenosti s liekom sa budú zbierať a hodnotiť. O výsledkoch sa bude diskutovať na odborných podujatiach. Je bežné že výrobca a ŠÚKL rozosielajú upozornenia, napríklad „tento liek nie je vhodný pre túto skupinu pacientov“, „pri tomto lieku kontrolujte tieto laboratórne parametre“ a podobne. Liečba sa bude ďalej upresňovať.

Tak mi napadá: Vyše 20 rokov užívajú milióny ľudí ACE-inhibítory. Možno by mnoho z nich bolo šťastnejších, keby vedeli, že ich tabletky začínali ako hadí jed. Bolo by to predsa také prírodné...

Pani magistra, vysoko oceňujem Vaše myšlienky a spôsob, ako ich podávate.

Máte dar. Nie je ľahké jasne formulovať zložité veci, ešte ťažšie, ak sa bolestne týkajú bytia a nebytia. Vy to dokážete. Z vašich viet cítim pochopenie pre ťažko chorých pacientov a ľudskosť.

Teším sa na celú vašu knižku.

Mám aj prosbu:

Ak ešte máte, bola by som Vám vďačná, keby ste tieto Vaše knižky občas rozdali v našich čakárňach. Ja som si Vašu knižku vzala si tým, že si z nej niečo možno prečítam a vrátim ju na stolík pred rádioterapiou.      Mrzí ma to, ale nemôžem: Vašu knižku si nechám.

Navyše si dobre premyslím, že komu ju požičiam.

 

S úctou
MUDr. Katarína Lacová
Kardiologická ambulancia 2. OUSA, Heydukova 10, Bratislava, katarina.lacova@ousa.sk.
V Bratislave, 27.2.2015.

 

« spať | ostatné kategórie »

 

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!