Téma mesiaca

Kontakt

Aktívny prístup versus kedy a v čom môže byť užitočné „nechať veci tak“

Veľakrát sa stáva, že zkaždej strany na nás spoločnosť, priatelia, kolegovia vpráci, rodina....veľakrát aj my sami, tlačia (hoci vdobrom úmysle), že sa musíme snažiť robiť čo najviac preto, aby sme robili veci tak, ako majú byť, alebo dosiahli cieľ. Zrozhovorov svami pacientmi vieme, že aj vy sa niekedy veľmi snažíte: aby vaši blízki znášali to, čo prežívate čo najlepšie..., aby ste zužitkovali každú informáciu ozdravej strave, oliečbe, okomunikácii slekárom vo svoj prospech, aby ste urobili všetko pre svoje vyliečenie... Snažíte sa robiť všetko pre to, aby ste sa postarali nielen oseba, ale aj otých, na ktorých vám veľmi záleží. Táto snaha je určite veľmi dôležitá apotrebná. A je obdivuhodné, ako mnohí zvás napriek ťažkej situácii preukazujú silu zvládať veci, ktoré si mnohí znás nedokážu ani predstaviť. Apredsa... rovnako dôležité môže niekedy byť vedieť veci pustiť...

Mať silu snažiť sa a rovnako vedieť veci nechať tak má podľa vás veľkú cenu

Aktivita asnaha nevzdávať sa je veľmi dôležitá a obdivuhodná. Napriek tomu možno mnohí zvás zažili, že niekedy nechať veci tak, nekontrolovať, neovplyvňovať, jednoducho nechať veci ísť svojim smerom amôže byť obrovskou úľavou aviesť ktomu, že sa vyriešia bez toho, aby ste nadmerne míňali svoju energiu astresovali sa či sme urobili všetko a správne.

Včom je to podľa Vás užitočné, keď dokážete niektoré veci pustiť anecháte im voľný priebeh?

· Menší tlak astres, že musí byť všetko tak, alebo onak.

· Vďaka tomu, že dokážem niektoré veci nechať tak nevidím už len čiernu, alebo bielu....otvára mi to oči, apochopila som, že môžem byť spokojná ašťastná aj sodtieňmi sivej.

· Keď sa prestanem veľmi snažiť, veľakrát nájdem oveľa lepšie riešenie...ten čas, čo si doprajem, anechám veci tak..ma veľakrát podporí vtom, že opár dní, týždňov som schopná sa snažiť tým správnym smerom atou správnou mierou, ktorá vyhovuje mne. Apotom sa vôbec nebojím anemám výčitky, znovu veci nechať tak...práve naopak. Viem, že je to cenná vec, nielen pre mňa, ale aj pre ľudí okolo.

· Tým, že nechám veci tak, nestrácam zodpovednosť voči sebe aostatným, práve naopak. Veľakrát to znamená, veľkú dôveru vseba, ostatných, že naozaj vedia sami, čo je pre nich dobré...ja sa nesnažím im ukázať, čo by pre nich malo byť to správne, ale nechám ich, aby si to našli sami. Nestresujem sa tak, že všetko závisí len odo mňa. Netvrdím však, že je to jednoduché spraviť....trvalo mi to dlho si to vedieť dovoliť avidieť vtom dôveru vostatných...

Čo pre vás znamená vedieť niekedy veci nechať tak? Dokážete to? Ak áno, včom vám to pomohlo?

Experiment

Ak sa vám táto téma zdá užitočná acenná, môžete si vyskúšať tento experiment. Jeho cieľom je zamyslieť sa nad tým, čo sa Vám už podarilo nechať tak, azároveň čo vám to prinieslo. Nie vždy máme čas zamyslieť sa nad tým, čo sa nám už podarilo aako nám to pomáhaamôže pomôcť aj vbudúcnosti, tak verím, že tento experiment vám tento priestor ponúkne.

Napíšte 5 vecí, ktoré sa vám za poslednú dobu podarilo nechať tak, pustiť zhlavy, anechať im voľnejší priebeh. Pri každej ztýchto vecí, si napíšte ako ste to dokázali a včom vám to pomohlo.

1....................................................................................................................

2....................................................................................................................

3....................................................................................................................

4....................................................................................................................

5....................................................................................................................

Ak sa Vám podarilo napísať aspoň pár príkladov zvášho života, kedy sa vám to podarilo, skúste si teraz premyslieť, čo by ste si priali vedieť nechať tak anechať tomu voľnejší priebeh vblízkej budúcnosti?

6....................................................................................................................

Keď Vás stretne niekto zvašich blízkych o2 mesiace, ako si na vás všimne (že ste to dokázali nechať tak), čo si na vás všimne, bez toho, aby ste mu to povedali?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Verím, že odpoveď na tieto otázky Vám pomôže zamyslieť sa, kedy takýto na prvý pohľad „pasívny“ prístup je tým správnym aje dobré naňho nezabúdať. Ak by ste sa oVaše skúsenosti arady chceli podeliť aj sostatnými, píšte na zjankov.onkopacient@gmail.com

Prajeme Vám, aby ste pri hľadaní tej správnej rovnováhy medzi snahou aktívne zasahovať aschopnosťou vedieť veci nechať tak, našli pre Vás tú správnu mieru.

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!