Téma mesiaca

Kontakt

Vaše postrehy o tom, v čom Vám môže byť užitočný psychológ/kouč a stretnutia pre pacientov

Už sme sa raz venovali téme odbornej psychologickej či psychiatrickej pomoci - kedy vyhľadať psychológa, aký je rozdiel medzi psychológom apsychiatrom atiež, že keď Vám psychológ „nesadne“ neznamená to, že táto forma pomoci nie je pre vás, len treba hľadať ďalej. Viac si môžete prečítať na našej stránke včlánku vsekcii pre pacientov: Kedy potrebujete odbornú pomoc?

To, že túto tému často otvárate na stretnutiach, alebo pri iných príležitostiach nás motivovalo ktomu, aby sme sa jej venovali viac do hĺbky apozreli sa na ňu aj zpohľadu Vás, pacientov. Najdôležitejšia anajhodnotnejšia je vždy vaša skúsenosť aaj preto sa oňu chceme podeliť aj sostatnými, pre ktorých môže byť inšpiráciou.

Včom je podľa Vás užitočné navštíviť psychológa, alebo kouča? (viac okoučingu arozdiely medzi koučom apsychológom môžete nájsť na konci článku)

Odpovede nám poskytli rôznorodí pacienti - tí, ktorí ešte psychológa nenavštívili, tí ktorí áno, aj tí ktorí ho navštevujú pravidelne):

 • Existujú situácie, keď si sám človek nevie poradiť, cíti sa na všetko sám apotrebuje niekoho nezávislého, kto si ho vypočuje, akto ho podporí...
 • Uvedomila som si, že pred dverami psychologickej ambulancie stoja vrade aj fyzicky zdraví amladí ľudia....aj pre nich môže byť užitočný...tak si viem predstaviť, že aj pre mňa vmojej situácii by to mohlo mať zmysel, anemusí to znamenať, že situáciu nezvládam, len že potrebujem podporu, ako ostatní....
 • Podľa mňa ísť kpsychológovi môže dať človeku pocit, že sa dá zastaviť avedieť sa na vlastnú situáciu pozrieť aj inak...problém nezmizne, ale ja sa môžem vďaka takému stretnutiu pozerať na ten problém inak...tak, aby ma nikto neposudzoval anehovoril mi čo mám anemám robiť, ale jednoducho ma vypočul anechal mi čas zamyslieť saadôveroval mi, že som plnohodnotný človek, čo dokáže zvládnuť rôzne situácie...
 • Podľa mňa pri rozhovore sodborníkom sa nemusím zamýšľať nad tým, že mu svojimi slovami, trápením ublížim (ako je to pri rodine apriateľoch, ktorých moje trápenie rozľútosťuje). Nemusí mi svietiť táto kontrolka, ktorá ma niekedy obmedzuje...môžem tam hovoriť ovšetkom...
 • Pri takomto stretnutí si môžem nájsť čas pre seba...a nebudem musieť riešiť len iných...čo vkaždodennom živote robím často....

Čo vám dalo stretnutie spsychológom/koučom?

(odpovede tých, ktorí navštívili psychológa/kouča)

 • Ja som si mala šancu uvedomiť, že nie som vôbec na odpis adokážem mnohé situácie zvládnuť sama. Len som to počas ťažkého obdobia, liečby, starostlivosti ochorých rodičov, straty zamestnania.......nedokázala vidieť. Vďaka stretnutiu som pochopila, že to ako zvládam moju situáciu je vporiadku, adokonca som si uvedomila, že existujú aj ďalšie spôsoby, keď budem chcieť apotrebovať veci robiť inak....
 • Konečne ma niekto vypočul, ale nie len obyčajne vypočul, ale naozaj počúval. Bez zastavenia, mala som čas pre seba. Úprimný záujem oto, čo prežívam, ako to vnímam mi pomohol hovoriť aj oveciach, ktoré nehovorím ani najbližším. Nehanbila som sa tak ani za hnev, ktorý vsebe mám...a vôbec nikto ma za to neodsudzoval.
 • Vďaka tomuto stretnutiu sme mali skamarátkou šancu utvrdiť sa vtom, že našej priateľke, ktorej sa liečba vrátila sme veľkou oporou arobíme čo je vnašich silách. Pripadali sme si zbytočne abezmocne, ale vďaka rozhovoru sme pochopili, že naozaj robíme , čo vieme aže sú príklady, kedy to funguje. Sú aj prípady kedy menej, ale to všetko nezávisí len od nás. Pochopili sme, že sú aj ďalšie spôsoby ako byť oporou bez prílišnej snahy...napríklad len si ju vypočuť, opýtať sa jej na to, čo by chcela ona....
 • Na stretnutie sme mohli prísť dve, čo mi dodalo odvahu aoto lepšie sme mohli pracovať na našom spoločnom probléme....

Čo vám daloskupinové stretnutie pre pacientov spsychológom/koučom?

 • Napriek tomu, že moja rodina nechce, aby som na tie stretnutia išla, keďže som už vyliečená....a tiež už odo mňa nechcú počúvať oochorení, vždy si viem obhájiť prečo je to pre mňa dôležité. Viem byť asertívna apovedať si čo potrebujem. Potrebujem sa otvorene rozprávať ostrachu, otom všetkom, čo som prežila, avidieť, že aj ostatným, podobným mne sa darí azvládajú to, záleží mi na nich. Tiež mnohých dokážem podporiť asom pre nich dôležitá.
 • Vždy, keď idem na toto stretnutie, hovorím, že idem medzi svojich. Ľudia tu mi rozumejú...máme veľa spoločného avieme sa pochopiť. Aj keď sme každý úplne iný.
 • Vidieť apočúvať otom, ako druhí zvládajú oveľa ťažšie situácie ako ja....to je pre mňa hnacou silou....
 • Spôsob, akým sa aj oťažkých témach rozprávame je pre mňa dôležitý...rešpekt arovnocennosť, dôvera apodpora. To mi dávajú tieto stretnutia.

Veríme, že článok otom, kedy navštíviť psychológa, ale aj článok ovašich skúsenostiach aodporúčaniach ostretnutiach sodborníkom, ale aj ostretnutiach spacientmi a odborníkom bude užitočný. Ak by ste sa chceli podeliť osvoju skúsenosť kedykoľvek mi môžete písať na zjankov.onkopacient@gmail.com

Včom Vám môže byť užitočný kouč avčom psychológ?

Ponúkame Vám informácie otom, čo je koučing, ako ho môžete využiť, kedy sa obrátiť na psychológa ači je možné túto spoluprácu kombinovať.

Pri koučovaní existujú viaceré smery, podobne ako vpsychológii, preto je dôležité, aby ste si vybrali to, čo najviac vyhovuje Vám. Ponúkame Vám bližšie informácie okoučingu zameranom na riešenie.

 1. Koučing zameraný na riešenie vznikol vďaka Stevovi De Shazer, známemu terapeutovi. Certifikovaný kouč Vám môže byť užitočný pri hľadaní riešení aspôsobov potrebných k zlepšeniu kvality Vášho života vrôznych situáciách (ako zvládať ochorenie, ako podporiť rodinu, ako prekonať stres, ako sa vedieť tešiť zmaličkostí...), kde pre Vás bude partnerom apodporou. Pri týchto témach vám môže byť užitočný aj psychológ. Je to vec osobnej preferencie, ačo je užitočné práve vám. Kouč zameraný na riešenie používa spoluprácu, dôveru vo Vaše schopnosti, rešpekt, prítomnosť, aktívne počúvanie aotázky zamerané na riešenie, ktoré Vás môžu podporiť pri hľadaní Vášho riešenia. Rozdiel medzi niektorými psychológmi akoučmi je, že kouč pracuje len stým , čo prinesiete, neponúka Vám rady, ani riešenia. Podporí Vás vnájdení tých vašich. Oproti niektorým psychológom, kouč verí, že dlhé rozprávanie oprobléme nemusí viesť kriešeniu. Práve naopak. Preto sa viac zameriava na Vaše zdroje, ana to, čo funguje ačo by ste chceli, aby fungovalo. Problému venuje čas, aký klient potrebuje, ale podporí ho vtom, aby mohol obrátiť pozornosť na riešenie. Tiež môže používať rôzne techniky acvičenie, ale nie psychoterapiu. Kouča môžete navštíviť, ak máte sily na sebe pracovať aVaše problémy si nevyhnutne nevyžadujú návštevu psychológa, alebo psychofarmaceutickú liečbu. Podľa profesionálnej etiky, certifikovaný kouč má povinnosť rozoznať, kedy by bolo vhodnejšie navštíviť psychológa aodporučiť Vám radšej sa obrátiť na psychológa. To je napríklad vtedy, keď vás stretnutie viac rozruší ako je užitočné, keď si sami viete určiť, že potrebujete niečo iné, keď stretnutie neprinesie žiadny výsledok.... Je možné navštevovať kouča aj psychológa, alebo psychiatra súčasne.
 2. Keď si vyberiete psychológa, jeho prístup tiež záleží od konkrétneho zamerania. Preto je veľmi dôležité, aby ste si vybrali takého, ktorý sedí vám. Psychológ vás podporuje , sprevádza aponúka spôsoby, ktorými môžete na svojich problémoch pracovať. Psychoterapiu môžete využívať samostatne, pokiaľ máte počas liečby sily amožnosť pracovať aak rozsah vašich psychických ťažkostí nie je taký veľký, aby nevyhnutne vyžadoval psychofarmakologickú liečbu. Psychológa môžete navštevovať aj vkombinácii sliečbou upsychiatra.
 3. Niekedy môže byť psychológ zároveň koučom a využívať vzdelanie, schopnosti, techniky askúsenosti aprofesionálne ich kombinovať pre dobro klienta.
 4. Tiež sa môže stať, že prístupy kouča apsychológa môžu byť veľmi podobné.
 5. Pri výbere kouča, podobne ako upsychológa, je dôležité overiť si jeho odbornú kvalifikáciu, zastrešenie vprofesionálnych organizáciách a dodržiavanie etiky (najlepšie zpriamych referencií tých, ktorí ho navštívili).
Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!